Av Helge Gunnar Byrkjeland

Me er i adventstida. Advent tyder kome, og det er Jesu kome det er snakk om. Mange hundre år før Jesus vart fødd, profeterte Jesaja:
”For eit barn er oss født, ein son er oss gjeven. Herreveldet kviler på hans skulder, og han skal kallast med namnet Under, Rådgjevar, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.” Jes 9,6.

Anna Aarsland Gard og Olene Aarsland Ydstebø har nå kommet med CD-platen "Jesus døde i mitt sted." Søstrene Anna og Olene fra Aarsland ved Vigrestad har i mange år sunget sangen om Jesus. De har vært faste deltakere på Evangelistens Bibelkonferanse, og har gledet tilhørerne med både sangen og vitnesbyrdet.

 

Det er viktig og praktisk med rekkverk. Det kan være til trappen eller på verandaen. Den kjente arkitekten, skribenten og bygningsmannen Kong Salomo hadde med rekkverk da han laget trappen opp til templet i Jerusalem. «Av sandeltreet lot kongen lage rekkverk til Herrens hus og til kongens hus og sitarer og harper for sangerne.» 1Kong 10,12.

Det var viktig for kongen at ingen ting var oversett eller glemt i bygningen av templet. Ingen skulle være hindret av noe for å komme dit.

Av Sigmund Måge

”Den siste fiende som blir tilintetgjort, er døden.” 1Kor 15,26.

Vi mennesker er skapt for å leve. Det mest naturlige er å elske livet. Under vanskelige forhold gjør vi alt vi kan for å berge det. Noe annet strider mot naturen. Når noen likevel tar sitt eget liv, vet en at det ligger sykdom eller total håpløshet bak. Den fysiske død kommer likevel en gang – selv hvor høyt man enn elsker livet.

Mange kvelder kan vi se at nattens dugg har kommet. Bilen eller hagemøblene er helt dekket av dugg. Den kom så stille. En la ikke merke til at den kom. Om morgenen kan teltduken være gjennomvåt. En hadde hørt om det hadde regnet, men duggen gjør sin gjerning i det stille. «Det skal komme vann til mine røtter, og nattens dugg skal falle på mine grener.» Job 29,19.

Underkategorier