Det var Aser, en av Israels tolv stammer som fikk dette løftet. Aser fikk tildelt den nordlige delen av Israel med grenser til Middelhavet. Det er noe profetisk over det som blir sagt til Aser i 5Mos 33. I dag vet vi at det tredje store oljefunn som er gjort i verden, har Israel funnet utenfor kyststripen av Haifa.

Du kan, som Aser, dyppe foten din i olje. Det vil være en velsignet vandring med et levende håp!

Ingen bok er meg så kjær, som min moders bibel er,

hennar tårer, hennar merker går ei ut.

han er sliten, gammel no,

men eg minnast vel kor ho

tok meg varmt på fanget sitt og bad til Gud.

Kor:

Gamle bok, kjære bok,

du meg minner om det dyre soningsblod.

Meire kjær fra år til år

blir du med kvar helst eg går

på den tronge veg som opp til himlen når.

 

 

Vi mennesker kan ha noen favoritter. Det er noen vi liker bedre enn andre og gir dem større oppmerksom. Dette kan være på grunn av kjærlighet, eller det er andre motiver.

Ingen har større kjærlighet enn at han gir sitt liv for sine venner. Det gjorde Jesus for deg!

Av Johnn R. Hardang

Jeg besøkte Vestnes i Romsdal for et par måneder siden. Det var bibelhelg på bedehuset med hovedtema: Kongen kommer!

Temaet var valgt fordi helga innledet adventstiden 2014.

Vi brukte hele denne helga til å gå på maleriutstilling i Profeten Sakarias’ Bok. Sakarias er kalt adventsprofeten i Det Gamle Testamente. Og grunnen til dette er hans sterke forkynnelse av Messias, frelserkongen som skal komme: Først i ringhet for å bli forkastet av menneskene. Siden enkelt og stille hver gang Ordet om Jesus blir forkynt. Og endelig i herlighet, for å ta seg av et lidende Israelsfolk og en fortapt menneskeslekt.

Jesus er stedfortrederen. Han døde i mitt sted.

Av Sigmund Måge

”Jeg var oppe tidlig i morgengryet og ropte om hjelp. Jeg ventet på dine ord.”

Salme 119,147.

Vi skal ikke lese mye i Bibelen før vi legger merke til hvor viktig vårt forhold til Guds Ord er. ”Hele Skriften er inspirert av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet.” 2Tim 3,16. Ikke bare noe, men hele Skriften er inspirert eller innblest av Gud.

Underkategorier