Av Konrad Landro

Dette er påskens budskap i en sum: Jesus – stedfortrederen – i mitt sted.

Jesu død

Jesus kom til verden for å dø. Denne sannhet bør gå mer og mer inn i vår bevissthet. Hvis Jesus kom til jorden for å leve, da hadde han vært her fremdeles. Eller – hvem skulle kunne ta hans liv?

Av Johannes Daasvand

”Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Langt borte fra min frelse er min klages ord. Min Gud! Jeg roper om dagen, og du svarer ikke – og om natten, jeg tier ikke… Jeg er en orm og ikke et menneske, jeg er til spott for mennesker og blir foraktet av folk. Alle som ser meg, spotter meg, vrenger munnen og rister på hodet: Sett din vei i Herrens hånd! La ham redde ham! Han skal utfri ham siden han har behag i ham.” Salme 22,2-9.

I skaperverket har Gud lagt ned sitt vitnesbyrd. «Du fastsatte alle jordens grenser. Sommer og vinter – du har dannet dem.» Sal 74,17.

Et av de mange vårtegn er at snøen smelter. Store fjellvidder i landet vårt er ennå dekket av snø, mens i lavlandet kommer blomstene frem!

Jesus sier han er døren, og den står åpen! En åpen dør betyr at du er velkommen!

Ikke stå utenfor, men kom inn og opplev Guds gave i Jesus!

Historiske funn

Våren 1947 gikk noen gutter og gjette sine sauen ved Qumeran, litt nord for Dødehavet. Kanskje i litt kjedsommelighet og for å få tiden til å gå, kastet guttene steiner inn i hulene i fjellet. Noen av steinene som ble kastet, går inn i hulen, og de hører at noe blir knust.

Underkategorier