Jesus sier han er døren, og den står åpen! En åpen dør betyr at du er velkommen!

Ikke stå utenfor, men kom inn og opplev Guds gave i Jesus!

Guds velsignelse er fra øverste hylle og er den beste kvaliteten. Ingen ting kan sammenlignes med de gaver Gud gir. Guds velsignelser og hans gode gaver er personlig.

Aser var en av sønnene til Jakob. Han fikk Guds velsignelse som var spesiell for ham. «Velsignet framfor sønner være Aser.» 5Mos 33,24.

Aser fikk det beste av velsignelsen! Kan vi si det slik? Er Guds velsignelse av kvalitet eller at han velsigner noen fremfor andre?

All åndelig velsignelse...

Velsignelsen og gavene Gud gir er alltid av det beste. De gavene Gud har gitt deg, er av en slik karakter at de kan ikke sammenlignes med noen andre. Gud har ikke mindre til noen og mer til andre. Gud har gitt alt. «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus Jesus.» Ef 1,3.

Adresse for Guds frelse, fred, rettferdighet, nåde, miskunnhet, helliggjørelse, velsignelse m.m., er i Kristus. Ingen er mer frelst enn andre. I Kristus er alle fullkomment frelst. Guds gaver er komplett.

Ingen begrensninger

Dette gjelder alle! Men kilden er i Jesus Kristus. Det kan sammenlignes med et hus. Enten er du i huset eller utenfor. Slik er Guds frelse og velsignelse!

Hvor står du? Jesus sier han er døren, og den står åpen! Også i dag er du invitert inn! En åpen dør betyr at du er velkommen! Ikke stå utenfor, men kom inn og opplev Guds gave i Jesus!

Det er også andre ord som forteller at Gud har ikke spart på noe. «Og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid og i alle ting kan ha alt det dere trenger til, og ha overflod til all god gjerning.» 2Kor 9,8. Kan du si nei til dette? U