Av Johnn Hardang

I midten av oktober var jeg innom en gjenbruksforretning på Evje. Fra en av bokhyllene plukket jeg med meg “Guds lille andaktsbok”, utgitt I USA i 1995 og siden utgitt i Norge på Hermon Forlag.

I januar måned kommer det et tidlig vårtegn i Israel. Da våkner mandeltreet av vinterdvalen og står ut i full blomst.

Av  Jan Veiby

 

«For det landet du kommer inn i og skal ta i eie, er ikke som landet Egypt, som dere dro ut fra. Der sådde du en utsæd, og så måtte du bruke foten når du vannet jorden – som i en kjøkkenhage»  5 Mos. 11,10.

av Kurt Urhaug

I kirkeåret kalles tiden nå for åpenbaringstiden. Det er flere tekster fra Bibelen som viser forskjellige sider ved Jesus. Han blir døpt i Jordan, bryllup i Kana osv. Hva blir åpenbart?

Bergit Berg, Evangelisten januar 1983

«Kristus er kommet for syndere alle, Ingen behøver fortapt å gå.»