av Tor André Haddeland

I starten av Johannes-evangeliets tredje kapittel kan vi lese den bemerkelsesverdige historien om Jesu møte med fariseeren Nikodemus.

 

Israel og folket hadde sin storhetstid under kong David og Salomo. Dette fortsatte etter at Israel vart delt som rike.

Av Ivar Gjerdi

«Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen! De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus, men den Far dere har i himmelen, gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? - Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen; morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.» Matt. 6,25,26 og 34.

 Av Sigmund Måge

Gjennom fire artikler vil vi se på noen av Herrens troner som vi finner omtalt i Bibelen. Vi tror og bekjenner at Gud Fader – himmelen og jordens skaper - sitter på sin trone. Jesaja gjorde følgende erfaring: I det året kong Ussia døde, så jeg Herren sitte på en høy, opphøyet trone, og slepet av hans kåpe fylte templet. Jes. 6,1. David sier i Salme 11, 4: Herren er i sitt hellige tempel. I himmelen har Herren sin trone. Hans øyne skuer ut, hans blikk prøver menneskenes barn. Dette siste forteller at han samtidig både ser oss og er nær oss. Herren er nær hos alle dem som kaller på ham, hos alle som kaller på ham i sannhet. Salme 145, 18. Herren er nær hos dem som har et sønderbrutt hjerte, og han frelser dem som har en sønderknust ånd, Salme 34,19. Gud er allesteds nærværende.

Av Jan Veiby

«Herren, hærskarenes Gud er med oss. Jakobs Gud er vår faste borg. Sela»  Sal. 46,12.