Det eldste navnet på byen som finnes i skriftlig kilde, er navnet «Salem». «Og Melkisedek, kongen i Salem, kom ut med brød og vin. Han var prest for Den Høgste Gud.» 1M 14,18.

Av Ivar Gjerdi

 Når dette skrives nærmer vi oss treenighetstiden, den lange perioden etter pinse. En viktig tid for kristenheten.

 

Av Eivind Flå

Jerm 10,23: «Jeg vet, Herre, at et menneske ikke selv råder for sin vei, at det ikke står til vandringsmannen å styre sin gang.»

Ordspr 16,9:«Menneskets hjerte tenker ut sin vei, men Herren styrer hans gang».

Illustrasjonsfoto: Håkon C. Hartvedt

Av H.E. Wisløff 

Tekst for dagen: Matt: 7,7-11. Les mer nedenfor.

 

av Jan Veiby

 "Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand!  Kjenn ham på alle dine veier!  Så skal han gjøre dine stier rette"  Ord. 3,5-6.