Av Jan Veiby

«Kongen befalte da at de skulle hente Daniel og kaste ham i løvehulen.  Og kongen tok til orde og sa til Daniel: Din Gud, som du stadig dyrker - måtte han frelse deg!»  Dan. 6,17.

Den har fått mye omtale i norske medier. Politiske ledere har i sterke ordlag kritisert den nye loven i Israel.

Av Ivar Gjerdi

Den svenske oppbyggelsesforfatteren Wilfrid Stinissen utga for flere år siden boken, «Vandring med hvilepuls.» Denne tittelen dukker stadig opp i tankene mine.

 Av Borgvald Birkeland          

 

Nasjonen Israel er fylt 70 år, og har ved Guds nåde overlevd flere store kriger som bare miraklenes Gud skal ha æren for. Fordi de er et utvalgt folk har Herren sine planer med dem og gav det navnet Israel.

av Roald Evensen

Misjons og vekkelses historie har opptatt meg mye i mitt voksne liv og i min gjerning som forkynner. For en tid tilbake unte jeg meg  en liten reise i misjonshistorien for å friske opp motet og skjerpe troen på at det fortsatt nytter å drive misjon. Denne reisen er foretatt gjennom disse fem bøkene du nå får noen små glimt fra.