Av Svein Løvdal

Efeserne 3. 14-15: "Derfor bøyer jeg da mine knær for Faderen. han som er den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jorden."

Israels land er opplysende og interessant. Områdene rundt Dødehavet var en gang et fruktbart område. I Bibelen blir regionen omtalt som «Herrens hage.» «Da løftet Lot sine øyne, og han så at hele Jordan-sletten like til Soar overalt var vannrik, som Herrens hage, som landet Egypt. Dette var før Herren ødela Sodoma og Gomorra.» 1. Mos 13,10.

Av Aabert Andersen

«Da Jesus hadde fått vineddiken, sa han: Det er fullbrakt! Og han bøyde sitt hode og oppgav sin ånd.»Joh 19,30. En har sagt: «Korset er ikke bare lidelsens og de dype smerters symbol, men i enda større utstrekning seierens symbol.»

Av Knut Jensen

Profeten Obadja er lite påaktet i våre dager, og hans budskap dekker kun en side i Det Gamle Testamente, men det er ikke mindre viktig av den grunn. Obadja skrev trolig sin bok like etter Jerusalems fall i 586 f.Kr. da babylonerne angrep og inntok land og folk med hjelp fra omkringliggende folkeslag.(1.1-9).

 

 Av Sigmund Måge  

Etter sabbaten ,da det lysnet mot første dagi uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. (Matt. 28,1.)