Av Johnn Hardang

BOKHYLLA
Hvordan leder Gud? Slik lød tittelen på en bok, skrevet for ungdom for mange år siden og utgitt på Credo Forlag. Om det var en tilfeldighet eller ei, vet jeg ikke. Men rett ved siden av denne boka i en av min mors bokhyller hjemme på Notodden, sto en annen bok. Også den med et tema tilknyttet Guds ledelse: Nå ser jeg at Gud leder. En fint innbundet gavebok, skrevet for godt voksne mennesker, der kjente kristne personer satte ord på sine tanker når de så tilbake på livet de hadde levd.

Av Haldis Reigstad

Det var så godt å varma seg i bestemor si krå.
Dei var så gode, skivene, med smør og sukker på.
Eg kjenner enno smaken,
kven kan vel gløyma den?
Å, om eg kunne få ein bit av barndommen igjen.

Av Edvard Foss

For mange, gjerne av den voksne garde, er Øyvind Andersen et kjent navn. Bibellæren, taleren og forfatteren som i over 50 år var knyttet til Fjellhaug Bibel og Misjonsskole. Som forfatter gav han ut flere bøker. En av dem bærer tittelen «I sjelesorg hos Jesus». En flott bok om mennesker Jesus møtte, og som møtte Jesus. Vi møter flere av dem i de fire evangeliene, mennesker Jesus ikke gikk forbi, men som han stanset ved.


På den jødiske kalenderen er det gjennom året ulike markeringer og feiringer. Det aller meste av dette viser til fortellinger fra Israels historie. Dette leser vi i Bibelen. Hele den jødiske hverdagen, ukedager og de månedlige høytider er deres historie. Kalenderen brukes til å fastsette høytidene og er blitt til ved observasjoner av døgnets, månens og årstidenes rytmer, samtidig som den speiler sentrale hendelser i historien.

Av Jan Veiby

«Jeg er den gode hyrde.  Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg»  Joh. 10,14.

 Her møter vi et dobbelt og gjensidig kjennskap mellom Den gode hyrde og fårene hans.  Det er et kjennskap som beriker og bringer velsignelse med seg.  Ja, det er et dypt og rikt kjærlighetens samfunn, som gjenspeiler det fortrolige kjennskap og kjærlighetsforhold som det er mellom Faderen og Sønnen (Joh. 10,15).

Underkategorier