Langs midten av landet Israel ligger Judea med en fjellkjede. Den østlige delen har lite nedbør og tilgang til vatn og fuktighet, - det er ørken. Det var til Judeaørkenen Jesus gikk etter at han var døpt i Jordan.

 Av Stig Andreasson

En bibeloversettelse som kom til å få stor betydning. 

Av Edvard Foss

Høsten 2000 var en flokk på ca. 40 personer fra Lyngdal på tur til Israel. For min del første gang. Siden har det blitt flere turen. Alltid like spennende og lærerikt.

Av Gustav Nielssen

 «Men alle forlot meg.» Men Herren stod hos meg.» 2.Tim 4,16-17.

Av Jan Veiby

«Herre, når jeg tretter med deg, har du alltid rett!  Likevel må jeg gå i rette med deg:  Hvorfor går det de ugudelige vel?  Hvorfor har alle de troløse ingen sorger?»  Jer. 12,1.