Av Per Sverre Bårdsen

Som alle Evangelistens lesere vet, er overskriften hentet fra Salme 23. Når vi leser denne salmen og tenker på alt det David opplevde i livet, kan vi undre oss. Om vi for eksempel leser Salme 13, finner vi andre toner enn i Salme 23. I Salme 13 spør David: Hvor lenge, Herre? Vil du glemme meg for evig?

Israel har Davids stjernen som sitt nasjonale symbol. Det kunne like godt vært en byggekrane. Et varemerke rundt om i hele landet, og deres 75 års lange nasjonale historie, er det byggekraner som står rundt om.

Av Kurt Urhaug

Bibelordet fra Joh 3,16 kalles for den lille bibel. Her fortelles det meste om hva Bibelen handler om: «For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.» Joh 3,16.

Av Jan Veiby

«Lovet være Herren dag etter dag!  Legger man byrde på oss, så er Gud vår frelser.  Sela» Sal. 68,20.

Slike er det ikke flest av i dag. Men de finnes, og de betyr mye for menighet og misjon.

Underkategorier