Av Håkon C. Hartvedt

Temaet for Evangelistens Bibelkonferanse i år var «Jesus er livet for meg, og ni av deltakerne gav uttrykk for at de ønsket dette livet, da innbydelsen ble gitt. Foto: Kurt Urhaug

Av  Edvard Foss

 

Bibelen er Guds ord. Sannhetens ord. Den er full av løfter. Uendelig mange løfter. Løfter som Herren selv garanterer for. Løfter som står fast til evig tid. Som ikke rokkes eller forandres, selv om alt annet forandres. Sangeren uttrykker det slik: »Guds ord og løfter kan aldri svikte, nei de står faste som urtidsklippe…»

Av Jostein Ulstein

Jeg var noen og tyve år gammel da broren min og jeg skulle hjelpe en i familien med å kløyve ved. Med nesten ny øks så gikk det som varm kniv i smør.

Av Ivar Gjerdi

 «Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene.Men den som er leiekar og ikke gjeter, og som selv ikke eier sauene, han forlater dem og flykter når han ser ulven komme, og ulven kaster seg over dem og sprer flokken.For han er bare leiekar og har ingen omsorg for sauene.Jeg er den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg,slik som Far kjenner meg og jeg kjenner Far. Jeg gir livet mitt for sauene.» Johannes 10,11-15.

Vil du ser mirakler av Gud og det han gjør i vår tid, - se på Israel. Det som skjer med dette landet, byen Jerusalem og det jødiske folket kan bare forklares med Bibelen.