Av Sigmund Måge

Når jeg ser din himmel, dine fingrers verk, månen og stjernene som du har satt der – hva er da et menneske at du kommer ham i hu, en menneskesønn, at du ser til ham!  Salme 8,4

Av Gunnar Sørensen

«Du leder meg ved ditt råd, og deretter opptar du meg i herlighet.» Salme 73,24

Av Edvard Foss

Han stod framme ved talerstolen, med en hjerteformet eske i hånden, taleren på et av sommerens mange møter. Esken hadde i sin tid inneholdt konfekt. Nå var den farget blå, og utenpå stod det med store bokstaver, «Guds hjerte».

Av Arne Helseth-Dyrseth

De gode evangeliske sangene våre får gjerne en fyldigere klang og en dypere mening for oss når vi får kjennskap til deres opprinnelse.

av Jan Veiby  

«Så sier Herren: På den tid som behager meg, bønnhører jeg deg, og på frelsens dag hjelper jeg deg.  Jeg vil bevare deg og gjøre deg til en pakt for folket, for at du skal gjenreise landet og utskifte de øde arvedeler»  Jes. 49,8.