Av Didrik Andersen

Allerede på fallets dag ga Gud løfte om en frelser som skulle komme og knuse fiendens makt. Dette Guds løfte ble gjentatt til Abraham, Isak og Jakob, og siden gjennom mange av Det gamle testamentes profeter. Det ble klarere etter som tiden gikk. Han skulle komme som en stor profet og lærer (5.Mos 18,15; Joel 2,23). Han skulle frelse oss ved en frivillig stedfortrederdød (Jes 53,4-6; Heb 2,14; Rom 3,23-26). Og profetene forutsa flere hundre år før han kom endog de minste enkeltheter ved hans komme.


For han (Jesus) sier: Jeg bønnhørte deg i rette tid og hjalp deg på frelsens dag. Se, nå er den rette tid, nå er frelsens dag! 2. Kor. 6,2.

Av Ragnhild Gjerdi

«I begynnelsen var Ordet.
Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.» Joh. 1.1.
Et underlig ord å begynne et evangelium med, men det har et helt spesielt budskap. Apostelen Johannes ville gjerne nå de gresktakende jøder med evangeliet om Jesus. Han må ha studert nøye hvordan han kunne vekke deres interesse.

Av Jan Veiby

«I de dager og på den tid vil jeg la spire fram for David en rettferdig spire, og han skal gjøre rett og rettferdighet i landet» Jer. 33,15.

Av Tora H. Skeie

Åpenbaringen 4, 8b: «Hellig, hellig, hellig er Herren Gud, Den Allmektige, han som var og som er og som kommer!» Når vi lovsynger, opphøyer vi Gud. Vi forstørrer synet vårt på Gud. Gud forandrer seg ikke, men jo nærmere vi kommer Ham, dess større blir Han for oss.

Underkategorier