av Bernt Falkum

Overlege Gordon Johnsen (Modum bad) har sagt: ”Så lenge Jesus lever, kan ikke håpet dø!» Det er litt av en setning som vi kan ta med oss ut i livet, et liv som til tider kan være både komplisert og vanskelig.

Av Adolf Bjerkreim

 «Ingen av dere spør meg: Hvor går du hen?» Joh 16,5

Av   Jan Veiby

«For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus»  Joh. 1,17.

 

 

I denne artikkelen vil jeg plukke fra emissæren og sangforfatteren Leonard Gudmundsen sin bok: «Glem ikke alle hans velgjerninger», utgitt på Luther Forlag i 1985. Gudmundsen forteller her om en stevnedag på Senja. Photo: Dreamstime.com

 

«Det er et land som Herren din Gud bærer omsorg for. Alltid hviler Herrens, din Guds øye på det, fra årets begynnelse til dets ende.» 5. Mos 11,12.