Av Adolf Bjerkreim


«Hastig ble vi drevet frem, og vi fløy av sted.»
Salme 90,10

Av Eivind Flå

Jeg ønsker alle Evangelistens lesere et velsignet godt nytt år med de løfterike ord fra Ordspr 25,25: «Som friskt vann for den trette sjel, er gode nyheter fra et fjernt land.»

De aller fleste følger den gregorianske kalender og har markert et nytt år. I Israel er det flere kalendere som er i brukt.

Av Sigmund Måge        
   

De fire evangelistene maler hver
sitt portrett av Jesus i sine evangelier.

Av Jan Veiby


«De så opp til ham og strålte av glede, og deres ansikt
rødmet aldri av skam.» Sal. 34,6.