Ein av dei siste dagane i januar 1905 kom Albert Lunde til hovedstaden. Sundagskvelden 12. februar heldt han det første møte i bedehuset i Hausmannsgata. Huset var nærpå fullt. Mandag auka samlingi, og tysdag var huset for lite - folk stod ute i gardsromet endå det var midt på hardaste vinteren. Den kvelden hadde forstandar Tallaksen i frikyrkja møtt fram. Han sat på ein av dei fremste benkjene med det kvite skjegget nedover bringa – skinnhua hadde han hengt på den lange staven sin. Lunde gjekk ned og spurde um han vilde opna møtet, men Tallaksen sa nei. Teksten den kvelden var ordet frå Joh 12,21: «Vi vilde gjerne se Jesus.» Etter talen kom Tallaksen upp til Lunde: «Eg kunde godt ha slutta, hadde eg visst korleis talen vilde bli.»

Av Per Sverre Bårdsen

”Salig” heter på gresk MAKARIOS. Ordet er mest brukt I Salmene. Salme 1 begynner med dette ordet, det samme gjør salme 119. Skal vi gjengi salig med andre begreper, kan vi si det slik: Å være salig er å være favorisert, velsignet, heldig, privilegert, eie den største lykke.


Jerusalem er hovedstaden i Israel. Gjennom historien har byen vært gjenstand for mange viktige begivenheter. Derfor har en del porter rundt Jerusalem mange navn. Det gjelder blant annet Løveporten. Den er på østsiden av byen og fører inn til begynnelsen av veien Jesus gikk mot Golgata, Via Dolorosa. På høyre side innen for porten er Sant Anna kirken. I dette området finner vi også Betestadammen.

Av Ivar Gjerdi

«Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som aldri forgår, aldri skitnes til og aldri visner. Den er gjemt i himmelen for dere, dere som i Guds kraft blir bevart ved tro så dere når fram til frelsen. Den ligger alt ferdig til å bli åpenbart ved tidens ende.» I. Peter 1, 3-5.

Av Kurt Urhaug

Jesus er omlag 30 år når han begynner sin gjerning. Etter dåpen i Jordan, ble Jesus av Ånden ført ut i ørkenen. Etter 40 dager kom Djevelen og fristet ham. Dette er starten på Jesu 3 års virke mot korset på Golgata. I fastetiden følger vi denne vandringen.

Underkategorier