Av Didrik Andersen

«I de siste dager skal det komme spottere med spott, som farer fram etter sine egne lyster og sier: Hvor er det blitt av løftet om Hans gjenkomst? For fra den tid fedrene sovnet inn, forblir alt slik det har vært fra skapningens begynnelse.» 2.Pet 3,3-4. 

Av Johnn Hardang

I midten av oktober var jeg innom en gjenbruksforretning på Evje. Fra en av bokhyllene plukket jeg med meg “Guds lille andaktsbok”, utgitt I USA i 1995 og siden utgitt i Norge på Hermon Forlag.

av Kurt Urhaug

I kirkeåret kalles tiden nå for åpenbaringstiden. Det er flere tekster fra Bibelen som viser forskjellige sider ved Jesus. Han blir døpt i Jordan, bryllup i Kana osv. Hva blir åpenbart?

I januar måned kommer det et tidlig vårtegn i Israel. Da våkner mandeltreet av vinterdvalen og står ut i full blomst.

Av  Jan Veiby

 

«For det landet du kommer inn i og skal ta i eie, er ikke som landet Egypt, som dere dro ut fra. Der sådde du en utsæd, og så måtte du bruke foten når du vannet jorden – som i en kjøkkenhage»  5 Mos. 11,10.