Av Lillian Nedland

 I ei bok av Runa fant jeg ei julefortelling som heter Julegjesten. Jeg har skrevet den om og forandret den litt. 

Av Asbjørn Kvalbein

 

Det hendte under andre verdenskrig i 1940-årene. En kvinne tok med seg de to barna sine til foreldrene sine for å feire jul der. Mannen hennes var stasjonert som soldat i Europa.

 av Kurt Urhaug

 Da Gud skapte himmelen og jorden, er første gangen Gud griper inn i historien. Senere skjer det mange ganger og på mange måter.

Av Eivind Flå

Jes 56,1: «Min frelse kommer snart, og snart skal min rettferdighet åpenbares.»

Johnn Hardang

Bladet Evangelisten er et evangelisk blad uten noen tilknyttning til organisasjon eller kirke. Bladet sender et års gratis abonnement til nygifte og til nyfrelste. Dette er for å få bringe godt lesestoff inn i hjemmet og grunnfeste de nye på himmelveien i frelsens sannheter.