Av Edvard Foss

Det er i Lina Sandell sin kjente sang, på nr 49 i sangboken vår, vi finner sangstrofen «jeg har en broder ved Guds side». En sang hun skrev i 1861, 29 år gammel. Det er altså ikke en eldre kristens vitnesbyrd etter et langt liv med Gud, om hvor rik det er å være frelst, vi leser, men en ung kvinnes erkjennelse av hva hun har i Jesus. Sangen begynner med en bønn, «O Jesus åpne du mitt øye, så jeg kan se hvor rik jeg er». Så fortsetter den med sju «Jeg har», før den avsluttes med nok en bønn. «O Jesus Krist forøk meg troen, så jeg kan se min herlighet». En bønn om ikke bare å vite om det en har i Jesus, men om å «se» det. Det vil si leve i erkjennelse av at slik det nevnes i disse sju «Jeg har», slik er det for et Guds barn. Bibelen, «faktaboken» bekrefter det.

Av Jan Veiby

«Jesus gråt»  Joh. 11,35.

Joh. 11 handler om Lasarus som ble oppreist fra de døde.  Det er det syvende tegn hos Johannes.  Og den mektigste av alle Jesu undergjerninger.  Lasarus var ikke den eneste som Jesus vekket til live igjen.  Men det spesielle her var at han hadde allerede ligget fire dager i graven, og legemet var alt begynt å gå i oppløsning.  Her var det ingen tvil om at døden virkelig var inntrådt.  Den Herre Jesus åpenbarer her sin guddomsmakt.  Ved å oppreise Lasarus fra de døde.

Av Eivind Flå

Jak 4,6:
«Men desto større er nåden han gir. Derfor sier Skriften: Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.»

Av Knut Jensen

Et bilde på Den Hellige Ånd.
“Så førte Isak Rebekka inn i sin mor Saras telt. Hun ble hans hustru, og han hadde henne kjær. Slik fant Isak trøst i sorgen over sin mor.” 1.Mos.24,67.


The Jerusalem Post gir ut hvert år et eget bilag med presentasjon av de mest 50 jøder som har vært markert innen politikk, kultur, medisin, litteratur og vitenskap. I hovedsak gjelder dette jøder som bor i Israel, men dette året ble det noe annet. Det ble Ukrainas president, Volodymur Zelensky. Han har jødiske foreldre og oldefaren hans mistet livet i Holocost.

Underkategorier