Av  Oskar A. Jørgensen (Arkivet)

At Israel, Guds utvalgte jordiske paktsfolk, formidleren av Guds profetiske ord om en selvåpenbaring av Gud – Jesus Kristus – i tidens fylde,  første gang som frelser og forsoner og annen gang som Kongenes Konge, er visere på tidens ur, erkjennes vel av de fleste troende i dag.

Av Per Sverre Bårdsen

Overskriften er hentet fra Efeserbrevets tredje kapittel, vers 20. I samme brev, kapittel 1 vers 19 leser vi om at Guds makt er overveldende stor for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft.

Av Ivar Gjerdi

Jesus var opptatt av at mennesker skulle se og oppleve hva det vil si å ha et rikt og tillitsfullt bønneliv. Derfor lærte han sine nærmeste hvordan de skulle be. Og han formulerte den bønnen som vi i dag opplever som en rikdom og en velsignelse, og som også er der som en hjelp og et mønster for den frie bønn.


I begynnelsen av august markeres Tisha B'Av. Det er den 9. dagen i måneden Av (6.-7. august). Dagen markeres med faste og bot. Saken gjelder ødeleggelsen av templet i Jerusalem.  

Av Kjell FurnesGud har i si omsorg og kjærleik kledt sine barn i forskjellige kledningar. Det går både på dette livet og det evige. Vi kan her ta på tre.

Underkategorier