Av Jan Veiby

 «Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt.»  (5 Mos. 6,5)

Livet med Gud er langt mer enn teori.  Kunnskap om Gud er både godt og nødvendig.  Men det alene er ikke nok til frelse.  Kunnskap må føre til kjennskap.  Og kjennskap til erfaring.  Da blir det et liv som bærer frukt i hverdagen.  Et sant, rikt og givende Gudsliv.

I år er det 100 år siden et svært viktig vedtak i Sanremo. 

Av A. Bjerkreim

 

Joh 12,12-16: Jesu komme til verden hadde et dobbelt formål.

Av Jostein Ullstein

Vi er midt oppe i Korona-krisen når disse linjene skrives. Italia har over 8000 dødt på 2-3 uker. USA har over 80.000 smittede og ingen vet hvor ille dette blir før det snur.

Av Johnn Hardang 

Det skjedde den 4.mars. Vi hadde spist frokost og avsluttet måltidet med en andaktsstund. Dette året leser vi først fra Edin Holmes andaktsbok «For hver dag», og så leser vi dagens dikt og bibelord fra Haldis Reigstad nye flotte diktsamling «Mandeltreet» før vi ber sammen.