av Johnn R Hardang.

 

 - Se på fuglene under himmelen!

Av Ivar Gjerdi

«Tidlig neste morgen kom han til tempelet igjen. Hele folkemengden samlet seg om ham, og han satt og begynte å undervise dem. Da kom de skriftlærde og fariseerne med en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd.

Med svik legger de hemmelige planer mot ditt folk, og de rådslår mot dem du verner. De sier: Kom, la oss utslette dem, så de ikke mer er et folk, slik at ingen lenger minnes Israels navn! For med ett hjerte rådslår de med hverandre, mot deg inngår de pakt – Salme 83. 

Det er to «plagg» i Israel som har flere felles trekk. Det er bønnesjallet, tallit og det nasjonale flagget.

«For dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han for deres skyld ble fattig da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike.» 2. Kor 8,9.