Av Thorleif Solvang

Jesus og hans ord og løfter er alltid til å stole på.

Av Sigmund Måge

 

Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde.  Johs. 17, 15.    

 

Langs midten av landet Israel ligger Judea med en fjellkjede. Den østlige delen har lite nedbør og tilgang til vatn og fuktighet, - det er ørken. Det var til Judeaørkenen Jesus gikk etter at han var døpt i Jordan.

  Av Ivar Gjerdi

«Dersom en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til tjeneren når han kommer hjem fra markene: «Kom nå og sett deg til bords?» Nei, han vil si: «Lag til kveldsmaten, bind opp kjortelen og stå til tjeneste for meg mens jeg spiser og drikker. Etterpå kan du selv få deg mat.» Takker han vel tjeneren for at han gjorde det han var pålagt? På samme måte med dere: Når dere har gjort alt som er pålagt dere, skal dere si: «Vi er unyttige tjenere og har bare gjort det vi var skyldige til å gjøre.» Luk. 17,7-10.

 Av Stig Andreasson

En bibeloversettelse som kom til å få stor betydning.