Av Sigmund Måge

Gjennom fire artikler vil vi se på noen av Herrens troner som vi finner omtalt i Bibelen.

Av Ivar Gjerdi

«Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen! De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus, men den Far dere har i himmelen, gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? - Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen; morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.» Matt. 6,25,26 og 34.

Det er skrevet mange sanger om Jerusalem. Ingen by i verden har så mange sanger om seg selv. Grunnen er at ingen andre har en slik historie som den bibelske byen Jerusalem.

Av Jan Veiby

«Herren, hærskarenes Gud er med oss. Jakobs Gud er vår faste borg. Sela»  Sal. 46,12.

 Av Gustav Nielssen

Det var i storkrigens dager. Utenfor Marsteinen lå i snesevis av handelsfartøy som skulle over til England. Klumpet sammen så tett det lot seg gjøre, lå de der med dampen oppe. Men ingen gikk – fordi ingen torde og ingen fikk lov til å gå. Utenfor lå havenes pirater, undervannsbåtene, klar til å gjøre ende på dem alle.