av Willy M. Nilsen

I 1.Samuels bok, kap. 1, leser vi om Hanna. Hun var gift med Elkana, og de bodde i Rama. Hun hadde en stor sorg, hun fikk ikke barn. Hennes rivalinne, Peninna, mobbet henne hele tiden. Det førte til at Hanna ble mer og mer fortvilet.

 

Det eldste navnet på byen som finnes i skriftlig kilde, er navnet «Salem». «Og Melkisedek, kongen i Salem, kom ut med brød og vin. Han var prest for Den Høgste Gud.» 1M 14,18.

Illustrasjonsfoto: Håkon C. Hartvedt

Av H.E. Wisløff 

Tekst for dagen: Matt: 7,7-11. Les mer nedenfor.

Av Ivar Gjerdi

 Når dette skrives nærmer vi oss treenighetstiden, den lange perioden etter pinse. En viktig tid for kristenheten.

 

Av Eivind Flå

Jerm 10,23: «Jeg vet, Herre, at et menneske ikke selv råder for sin vei, at det ikke står til vandringsmannen å styre sin gang.»

Ordspr 16,9:«Menneskets hjerte tenker ut sin vei, men Herren styrer hans gang».