Av Jan Veiby

                

«Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere!» Fil. 4,4.

Av Ivar Gjerdi

 «Vær ikke redde for dem som dreper legemet, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete. Selges ikke to spurver for en skilling? Men uten ham som er Far for dere, faller ikke én av dem til jorden. Ja, hvert hår dere har på hodet, er telt. Frykt derfor ikke! Dere er mer verd enn mange spurver.» Matt. 10,28-31.

Samaria ligger i den nordlige delen av Israel. Området har en lang og begivenhetsrik historie. Stedene blir omtalt som de okkuperte eller Vestbredden. Dette er fabrikkerte ord som brukes mot Israel og den tilhørighet de har til hele Judea og Samaria. 

av Kurt Urhaug

I kirkeåret er det nå avsluttet seks søndager som er blitt kalt: «Åpenbaringstiden». Dette har sammenheng med Jesus sitt komme i Betlehem. Bibeltekstene tar frem ulike sider med Jesus som Guds sønn og verdens frelser.

 av Eivind Ydstebø

Bibelen tegner ikke noe vakkert bilde av Jesus på korset. Nei, vi ser Guds sønn i den ytterste nød. Vi ser Jesus i dødskamp. Han kjemper mot angst og redsel for det som skal skje. Han trygler sin far om det finnes en mulighet til å unnslippe korset.