Av Ivar Gjerdi

«Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som aldri forgår, aldri skitnes til og aldri visner. Den er gjemt i himmelen for dere, dere som i Guds kraft blir bevart ved tro så dere når fram til frelsen. Den ligger alt ferdig til å bli åpenbart ved tidens ende.» I. Peter 1, 3-5.

Bakgrunnen for brevet er de kristnes lidelser og prøvelser for Jesu navns skyld. Apostelen Peter kjenner seg drevet til å sende leserne et brev til trøst og oppmuntring, fylt av takknemlighet og håp. Og han innleder med å lovprise Gud og Jesus vår Herre.

Det dreier seg om et gjenfødelsens under. Vi må fødes på ny for å få del i det det nye livet i Gud. «Enhver som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud. Og den som elsker Gud, som har født oss, elsker også den som er født av ham.» 1. Joh. 5,1. Så fortsetter han med å beskrive den arv som er gjemt i himmelen for alle som tror. Alle Guds barn er arvinger og Jesu Kristi medarvinger. «Han som ikke sparte sin egen Sønn, men ga ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen med ham?» Rom. 8,32. Denne største av alle gaver og uforgjengelige arv har vi all grunn til å juble for og glede oss over, sier Peter, selv om troen til tider kan bli satt på harde lidelser og prøvelser. «Slik blir troen deres prøvet. Selv forgjengelig gull blir prøvet i ild. Troen, som er mye mer verdt, må også prøves, så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Jesus Kristus åpenbarer seg.» 1.Peter 1,7.

Peter minner om gullet som blir renset i ild, som er en hard behandling. Men det må til for at gullet skal bli rent. Det er noe å tenke på når en synes at troen blir satt på harde prøver. Troen har større verdi enn gull. Men troen må også renses og prøves. For en dag skal den prøvede tro være til ære for Jesus. Og han taler av erfaring. Når troen blir satt på prøve blir den renset og styrket. Troen og kristenlivet oppleves og erfares forskjellig alt etter hvordan man lever og befinner seg. Vi vet at mange må gå gjennom svære og tunge lidelser fordi de vil være sannheten tro som kristne. Når det oppleves som hardest og vanskeligst vil dette brevet være til hjelp og trøst, til alle tider. Han vi elsker og tror på, ser vi ikke i dag. Men en dag skal vi se ham som han er! Og målet for troen og det levende håpet er sjelens evige frelse!

«Ham elsker dere, enda dere ikke har sett ham; ham tror dere på, enda dere nå ikke ser ham. Og dere jubler og er fylt av en glede så herlig at den ikke kan rommes i ord, for dere når troens mål: frelse for deres sjeler.» 1. Peter 1,8-9.