Av Kurt Urhaug

Jødene i Egypt var de første som holdt påske. For mer enn 3000 år siden ble Israelsfolket fridd ut fra Faraos trellekår. Etter 400 år med slaveri, sendte Gud Moses for å føre folket ut. Den 14.Nissan skulle alle jødiske hjem slakte et lam og smøre blodet på dørstolpene i huset med en isop stilk. Lammet ble spist sammen med brød og bitre urter. «På denne måten skal dere ete det: Med belte om livet, med sko på føttene og med stav i hånden. Og dere skal ete det i hast, det er påske for Herren.» 2 Mos 12,11.

Israel og jødene minnes dette nå. Den sju dager lange jødiske påsken starter med familiene samles i sine hjem, fortellingene fra 2 Mosebok bli lest, sangene synges og de holder påske. I denne tiden spiser jødene over hele verden kun usyret brød eller matzabrød, slik det er påbudt i 2 Mos. 13, 6-7.

Ikke noe annet folk på jorden har en slik historie. Hvorfor holder hele verden påske?

Den første påske har noe å lære oss.

Synden trelldom
Vi mennesker var under trelldom. Det som såg fristende ut og grunn til glede, ble et kortvarig og tom tilværelse. Hverdagen ble mørk og uten håp, og det hele ble djevelens jerngrep. Det ble løftebrudd og falske forhåpninger. Djevelen er kjent for å stjele, myrde og ødelegge. Hvem skal fri meg fra dette mørke?

«Jeg ventet, ja ventet på Herren. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Han er den som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede Sønns rike. I ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse.» Sal 40,2. Kol 1,13-14.

Gjennom generasjoner og ætter minnes jødene utgangen fra Egypt, lammet som ble slaktet. Hele utfrielsen er forbilder på Jesus, som Guds lam, og utfrielsen fra synden og mørkets makt.

Det ble en merke dag da døperen Johannes peker på Jesus og sier: «Se der Guds lam, som bærer verdens synd!» Joh 1,29. Jesus var utvalgt til lammet, og hans blodet renser fra all synd. «For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam.» 1Pet 1,18-19.

Lammet som ble slaktet i Egypt til utfrielse fra trellekår og undergang, er et bilde på Jesus som er vår frelser fra synden og døden. «For vårt påskelam er slaktet, Kristus». 1Kor 5,7.

Selve begivenhetene i Egypt, er at Herren selv går igjennom landet, og alt det førstefødte vil dø. For samme natt vil jeg gå igjennom hele landet Egypt og slå i hjel alt førstefødt i landet Egypt, både folk og fe. Og over alle guder i Egypt vil jeg holde dom. Jeg er Herren. Blodet på de hus hvor dere er, skal være til et tegn for dere. Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Intet dødelig slag skal ramme dere når jeg slår landet Egypt. 2Mos 12,12-14.           

Påskehøytiden markerer en «forbigang». Det hebraiske ordet for «påske» betyr å «gå forbi», akkurat som i det engelske ordet «passover». Og det huset hvor Herren gikk fordi, var hjemmet med blodet på dørstolpene. Blodet fra det slaktede lammet – påskelammet – frelste dem fra dommen. I stedet for at de selv skulle dø, ble dette offerlammet slaktet. På grunn av påskelammet ble det ingen dom og ingen død.

Og det var Herren selv som gav jødene denne ordningen, og de som fulgte den, ble løst ut fra Egypten og Faraos trellekår. Det ble glede og takknemlighet, liv og ny vandring. Siden den gangen har jødene alltid minnes dette. Salmisten skriver: «Herren forløser sine tjeneres sjel. Ingen av dem som tar sin tilflukt til ham, dømmes skyldig.» Sal 34,23. «Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.» Rom 8,1.

Høytiden er alltid om våren og på den jødiske kalenderen er det alltid den samme dato: 14. Nissan.

Jesu død på korset skjer i den jødiske påskehøytiden. Han er lammet som blir slaktet. Han er vår stedfortreder, «og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd.» 1Joh 1,7. Det hele skjer på den samme dagen og det rette tidspunkt. «For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige». Rom 5,6.

Påskelammet ble redningen for jødene i Egypt. På samme måte er Jesus redningen for oss alle. For de som ikke brydde seg om Guds ordning til frelse, ble det til dom og død. Den tabben trenger ikke du gjøre, men ta imot Jesus Messias som din frelser. Dette er Guds ordning til frelse. Tro på Gud og tro på Jesus. Apgj 4,12.