Jerusalem er hovedstaden i Israel. Gjennom historien har byen vært gjenstand for mange viktige begivenheter. Derfor har en del porter rundt Jerusalem mange navn. Det gjelder blant annet Løveporten. Den er på østsiden av byen og fører inn til begynnelsen av veien Jesus gikk mot Golgata, Via Dolorosa. På høyre side innen for porten er Sant Anna kirken. I dette området finner vi også Betestadammen.

På venstre siden innenfor porten er gaten som fører til tempelplassen og det muslimske kvartalet i gamle byen. Det er bare muslimer som kan gå denne veien.

Løvene som dekorerer inngangen til porten, var opprinnelig leoparder. Det var arkitektene til Suleiman den store som laget dette til minne om de ottomanske tyrkere som slo mamelukkene i år 1517. For ettertiden er dette blitt mer noe som syboliserer løver. Løven er emblemet for byen Jerusalem, og det er knyttet til Jesus Messias, som er løven av Juda. Det er fire løver, to til venstre og to til høyre over porten.

Porten er også kalt for Saueporten. Da jødene kom tilbake fra fangenskapet i Babel, laget de denne porten og kalte den for Saueporten. «Ypperstepresten Eljasib og hans brødre prestene gikk i gang med å bygge Saueporten.» Neh 3,1. Dette navet er også brukt på Jesu tid: «Ved Saueporten i Jerusalem er det en dam som på hebraisk heter Betesda. Den har fem søyleganger.» Joh 5,2.

Grunnen til dette navet er at sauer som ble brukt til ofringer i templet, ble brakt til denne porten.

Så kom korsfarerne og kalte porten for Stefansporten. Det har sammenheng med at det var ved denne porten at Saulus beordret steining av Stefanus. De drev ham ut av byen og steinet ham. Klærne til Stefanus ble lagt ved Saulus føtter ( Apgj 7,58).

Kommer en fra Kedrondalen, og spør en araber etter veien til Betesta dammen, vil araberen svare at du må gå gjennom Bab Asbat porten. Dette er araberne kaller porten. Det typiske fra middelalderen er skårene ved porten som ble nyttet ved krig.

Under 6 dagers krigen i juni dagene 1967, tok Israelske fallskjermstropper seg inn i byen ved denne porten og videre inn mot Vestmuren. På Tempelhøyden ble det Israelske flagget foldet ut og Øst og Vest- Jerusalem ble forenet igjen. «Våre føtter står i dine porter, Jerusalem! Jerusalem, du velbygde! Du er lik en by som er tett sammenføyd.» Sal 122,2f