Av Johannes Daasvand

”Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Langt borte fra min frelse er min klages ord. Min Gud! Jeg roper om dagen, og du svarer ikke – og om natten, jeg tier ikke… Jeg er en orm og ikke et menneske, jeg er til spott for mennesker og blir foraktet av folk. Alle som ser meg, spotter meg, vrenger munnen og rister på hodet: Sett din vei i Herrens hånd! La ham redde ham! Han skal utfri ham siden han har behag i ham.” Salme 22,2-9.

Hvem skulle tro at disse ordene er uttalt profetisk om lag tusen år før Golgata! Det er som salmisten står ved det midterste kors og hører hva Jesus taler i sin lidelse for våre synder.

Herrens ord på korset møter vi her: ”Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?” Ja, hvorfor? Svaret er dette ydmykende: For min skyld.

Så sank du i vår jammer ned,

så dypt som ingen vet.

Luther sier så treffende om evangeliets budskap: Det forteller om plassbytte. Kristus tok min plass på korset, for at jeg skulle få hans plass i herligheten. Vi ber om at Den Hellige Ånd må gjøre oss stille ved korsets fot i dag.

Å, la aldri noensinne

korsets tre meg gå av minne,

som deg, frelsens fyrste, bar!

Men la kors og død og smerte

tale, rope i mitt hjerte

hva min frelse kostet har.