Vi mennesker kan ha noen favoritter. Det er noen vi liker bedre enn andre og gir dem større oppmerksom. Dette kan være på grunn av kjærlighet, eller det er andre motiver.

Ingen har større kjærlighet enn at han gir sitt liv for sine venner. Det gjorde Jesus for deg!

Aser og Josef

I Bibelen møter vi noe av det samme. Det blir sagt om Aser, en av Israels tolv stammer: «Må han være den kjæreste blant sine brødre...» 5Mos 33,24. Ville tro at Herren stilte alle likt og at ingen hadde noen fortrinn fremfor andre? Men Aser får en spesiell kjærlighetserklæring! Jakob hadde fått Josef på sine eldre dager, derfor ble Josef en favorittsønn for ham. «Israel hadde Josef kjær framfor alle sine sønner...» 1Mos 37, 3.

Guds kjærlighet

Det er ikke ord som er dekkende for å skildre Guds kjærlighet. Gud sier til Israel: «Ja, med en evig kjærlighet har jeg elsket deg.» Jer 31,3. I Guds frelsesplan var Israel kjent lenge før Gud kalte på Abraham. Kjærligheten mellom Faderen og Sønnen er av en slik karakter at vi mennesker ikke forstår dette forholdet.

Men har du sett Guds kjærlighetserklæring til deg? Det er som at Gud har sett deg framfor alle andre! Jesus sa det slik: «Ingen har større kjærlighet enn denne at han setter sitt liv til for sine venner!» Joh 15,13. Det er ingen som har vist deg større oppmerksomhet og kjærlighetsgjerning enn det Gud selv har. Bibelordet vi kaller den «Lille Bibel,» Joh 3,16: «For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne...» Det er ikke ord og tomme løfter, men Gud mener alvor. Det er ikke alt vi skjønner eller forstår, men Guds frelse hadde ikke vært en realitet om han ikke elsket deg. Paulus skriver: «Han som elsket meg, og gav seg selv for meg!» Gal 2,20. Dette er saken - at han elsker deg og ga seg selv for deg! Ingen har større kjærlighet enn at han gir sitt liv for sine venner. Det gjorde Jesus for deg! U