Det var Aser, en av Israels tolv stammer som fikk dette løftet. Aser fikk tildelt den nordlige delen av Israel med grenser til Middelhavet. Det er noe profetisk over det som blir sagt til Aser i 5Mos 33. I dag vet vi at det tredje store oljefunn som er gjort i verden, har Israel funnet utenfor kyststripen av Haifa.

Du kan, som Aser, dyppe foten din i olje. Det vil være en velsignet vandring med et levende håp!

Vandringen

Men løftet og profetien til Aser har noe mer! Olje i Bibelen er uttrykk for velsignelser og Åndens frukt og gjerning. Profetene, konger og prester ble salvet med olje. Når det blir sagt til Aser, at han skal dyppe foten i olje, så er det uttrykk for Aser sin hverdag. «Velsignet framfor sønner være Aser. Må han være den kjæreste blant sine brødre og dyppe sin fot i olje.» 5Mos 33,24. Dette streker under livet med Herren. En skal ikke mangle noe! Herren er alltid nær med sine løfter og er rik nok for alle. Da Aron ble velsignet til sin prestetjeneste, står det at den «gode olje på hodet, som flyter ned på skjegget, Arons skjegg - den flyter ned på sømmen av hans kjortel.» Salme 133. Det var svært mye olje som ble brukt! Men det forteller at Herren er raus med sine goder og velsignelser. Guds konto med miskunnhet er ny hver morgen!

Lykke

Navnet Aser betyr «lykke» eller å «prise»! Dette er ikke noe Aser har lykkes med, men han har sine kilder hos Herren. Tid og omstendigheter er skiftende. Lykken Herren gir er vedvarende. Alltid salig om enn ikke alltid glad. Alt det vi leser om Aser, har å gjøre med Herrens fortjeneste. Dette er noe Herren har gjort.

Kanskje du skulle prøve Herrens goder og velsignelser? Herren sier kom! Du er innbudt! Alle godene er i Jesus! «For det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham!» Kol 1,19. Da kan du, som Aser, dyppe foten din i olje. Det vil være en velsignet vandring med et levende håp! U