Av Kurt Urhaug

Luk 7,36-50

Simon hadde invitert Jesus hjem til middag. Simon var fariseer og fremstod som datidens respekterte religiøse menneske. Ytre sett var de komplette mennesker med faste to ganger i uken og ga tiende av sin inntekt. Fariseerne var opptatt med seg selv og for å imponere andre. Derfor var det viktig med å ha status og de rette titler. Simon var en av dem som var opptatt med loven og tradisjoner. En gang ble Jesus og disiplene kritisert for ikke å ha vasket hendene sine. Fariseerne la planer om å drepe Jesus, fange ham i ord, ba om tegn, kalte ham løgner, osv.

Tettere på Jesus

Hva motivet fariseeren Simon hadde for å invitere Jesus hjem til seg, er ikke godt å vite. Kanskje det var ærlig ment. Vi leser om fariseere som møtte Jesus til nytt liv og hverdag. Fariseeren Nikodemus oppsøkte Jesus om natten, men Simon inviterer Jesus hjem til sitt hus. Det handler om å komme tettere på Jesus. Vite litt mer om hvem han er.

En forskjell mellom kvinnen og Simon

«Se, nå var det en kvinne der i byen som var en synderinne. Da hun fikk vite at Jesus satt til bords i fariseerens hus, kom hun dit med en alabastkrukke med salve. Hun stilte seg bak Jesus, ved hans føtter, og gråt. Hun begynte å væte føttene hans med tårer og tørket dem med sitt hår, og hun kysset hans føtter og salvet dem med salven.» Luk 7,37.

I middagsbesøket i Simons hjem tar denne kvinnen oppmerksomheten videre, hun avslører tanker, karakter og holdninger hos Simon. Han mente at Jesus hadde dårlig dømmekraft, siden han lot en synderinne vaske hans føtter. Simon eier ikke den karakteren som gjør ham ydmyk og takknemlig. Mens Simon bare så feil hos kvinnen, så Jesus et menneske som lengtet etter renhet og frelse. Simon bøyer seg ikke for gjesten han har invitert, men kvinnen kysser han føtter, væter dem med sine tårer og vasker og tørker føttene hans med sitt hår. Til sist blir hans føtter salvet med den kostbare salven. Det som skiller Simon og synderinnen, er at hun har bruk for Jesus.

Det viktigste

Jesus sier til henne: «Dine synder er deg forlatt.» Luk 7,48. Derfor vil kvinnen tjene Jesus med det hun gjør. Det er ydmykhet og takknemlighet. «Salig er den som har fått sin overtredelse forlatt og sin synd skjult.» Salme 32,1. Den som har opplevd Guds frelse og tilgivelse, er opptatt med å bringe takken og tilbedelsen til Jesus! Det som ingen maktet eller var i stand til å gjøre, har Jesus gjort! Idet kvinnen bøyer seg for Jesus, er det en erkjennelse av at Jesus Kristus er Herren.

Simon hadde en god middag og en flott CV, men det holder ikke. Han blir selv avslørt i sitt nærvær av Jesus. Han kan gjerne ha et kameratslig forhold til gjesten, men ikke til etterfølgelse og nytt liv. Simon kunne sette av litt tid, sprette menyen og åpnet hjemmet en ettermiddag. Men ikke åpne opp sitt liv og tjene Ham som er verdens frelser. Det var ikke middagen som duftet best, men salven til synderinnen.

Alabasterkrukken

I alabasterkrukken ble verdifulle ting oppbevart som parfyme og kostelige salver. Vi har ingen salver, parfymer, gull, myrra eller røkelse. Men gi ditt liv til Jesus! Gi deg selv, din tid og dine evner til ham som har gitt deg alt dette. Det er vanskelig å gi slipp på noe som en vil ha for seg selv, men ingen har fortjent mer ditt liv enn han som har forlatt alle dine synder.

            Jesus meg selv jeg deg bringer,

            legger med ned for din fot.

            At du meg evig skal eie,

            jeg er jo kjøpt med ditt blod!