Av Johnn R. Hardang

Jeg besøkte Vestnes i Romsdal for et par måneder siden. Det var bibelhelg på bedehuset med hovedtema: Kongen kommer!

Temaet var valgt fordi helga innledet adventstiden 2014.

Vi brukte hele denne helga til å gå på maleriutstilling i Profeten Sakarias’ Bok. Sakarias er kalt adventsprofeten i Det Gamle Testamente. Og grunnen til dette er hans sterke forkynnelse av Messias, frelserkongen som skal komme: Først i ringhet for å bli forkastet av menneskene. Siden enkelt og stille hver gang Ordet om Jesus blir forkynt. Og endelig i herlighet, for å ta seg av et lidende Israelsfolk og en fortapt menneskeslekt.

Jesus er stedfortrederen. Han døde i mitt sted.

Den første kvelden på Vestnes leste vi Gal 3,1, et vers som på mange måter ble nøkkelordet denne helga. Her skriver Paulus det slik:

”Uforstandige galatere! Hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet!”

Apostelen Paulus hadde kommet reisende til Galatia, et landområde i dagens Tyrkia. Med munn som pensel og ord som farger hadde han malt et bilde av Jesus så tilhørerne hadde fått se Jesus med ørene. Kunstmaleren Paulus hadde malt Jesus på hjertetavlene - enkelt, varmt og tydelig. Mange var blitt frelst og nye menigheter grunnlagt.

Nå var tiden gått, og ferske nyheter fra Galatia hadde gjort Paulus urolig. Nye forkynnere hadde kommet på banen. Og det var nye toner fra talerstolene, helt andre toner enn hva Paulus hadde formidlet. Og nye bilder var blitt malt – men ikke bilder av Jesus som korsfestet. Paulus er både bedrøvet og opprørt. Og så skriver han slik vi leste det:

”Uforstandige galatere! Hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet!

Dere begynte i Ånd, vil dere nå fullende i kjød?”

Skal alt det vi har opplevd sammen virkelig være forgjeves? spør Paulus sine venner i Galatia.

La dette være nok om situasjonen i Galatia - og la oss i stedet spørre: Hvordan er situasjonen i dag?

Hvordan er tilgangen på nye kunstmalere? Mennesker som tjener Gud ved å male bilder av Jesus for sine medvandrere, både i ord og liv. Utrustet av Den Hellige Ånd, den virkelig store malermesteren. Jeg tror vi trenger flere, mange flere! Tenk om dette kunne bli et bønneemne i 2015: Jesus, gi oss en ny generasjon av unge kunstmalere, utrustet av deg og med tro på evangeliet, som kan betjene folket vårt og forsamlingene våre med både nye og sterke Kristusportretter!

Hva kjennetegner et ekte og sant Kristusbilde? Hva skal vi se etter? Hva skal vi legge vekt på? Jeg tror vi skal se etter disse fire fargene – og gjøre bruk av dem:

  • Jesus er stedfortrederen. Han døde i mitt sted.
  • Jesus betalte en høy pris. Frelsen kostet Jesus livet.
  • Guds frelse er ufortjent. Den er gratis. Bare av nåde.
  • Guds frelse er for meg. Den er for alle, også for meg!

Der disse tonene lyder, blir Jesussangen ekte. Og der disse fire fargene brukes, blir Kristusbildene varme og riktige.

Hva med deg, du som leser dette: Har du fått se Jesus? Har du tatt din tilfukt til han? Eller holder du fortsatt på med eget strev og egne gjerninger, for å komme ut av det med Gud? Hør: Fest blikket på Jesus! Han er slik du skulle ha vært. Han har alt det du mangler. Bare han kan gi deg den frelsesopplevelsen du fortsatt mangler.

Da jeg var på Vestnes i november, bodde jeg hos Annbjørg og Kåre Sævareid. Og da jeg skulle reise på søndag ettermiddag, lå det et hvitt ark på kjøkkenbordet. Dette tok Annbjørg opp, og ga det til meg. Annbjørg Helland Sævaried er en dyktig poet og skribent, og har de siste årene gitt ut fire diktsamlinger på Sambåndet Forlag.

På arket sto et håndskrevet dikt som Annbjørg fortalte hun hadde skrevet natt til lørdag, etter den første bibeltimen. Mal Jesus kalte hun dette diktet.

Nå vil jeg gi det videre til deg. Og kanskje kjenner også du på den samme lengselen som Annbjørg her setter ord på?

MAL JESUS

 

Mal Jesus for min tanke

med fargar frå Guds Ord

La biletet få tala slik

at berre Han vert stor

Kvil sjela di i kjærleiken

frå Han som elsker deg

Mal Jesus for min tanke

Ja, mal Han rett for meg

 

Mal kongen for mitt hjarta

på krossen – død for meg

Med klungerkruna, blod som renn

Hans tunge lidingsveg

La Anden styra penselen

med Herrens milde Ord

Mal kongen for mitt hjarta

Fyrst då vert nåden stor

 

Mal Kristus for mitt auga

så klårt og lyst du kan

I stråleglans av soloppgang

Ja, syn meg berre Han

Som Sigerherren, Himmelkongen

Redningsmannen min

Mal Kristus for mitt hjarta

så stig Han stille inn

 

Vestnes, 28.-30. november 2014

Annbjørg Helland Sævareid