Det er mange ganger spørsmålet er blitt stilt: Låste du døren? Er bilen eller hytten låst? Hvorfor er det så viktig med å låse? Det har noe med trygghet, og vi ønsker å ta vare på de verdier vi har. Låsene kan være forskjellige. Noen er kompliserte og avanserte. Bak slike dører er det ofte uerstattelige verdier som blir oppbevart.

Det blir sagt om Aser, en av Israels tolv stammer: «Din lås skal være av jern og kobber.» 5Mos 33,25. Dette er noe som er trygt og sikkert. Aser kunne regne med Herren, og det som Herren gjør er bunnsolid. Tyven kommer for å stjele, myrde og ødelegge. Derfor låser vi! Bibelen forteller mye om å ta vare på, - holde fast på, eller være våkne!

Trygt og sikkert

Alt som du har, har du fått! Det kan være dine evner, hjem, tro, venner, osv. Vær ikke slurven med å låse! Ta vare på dette! Det er store resurser som vil ødelegge ditt hjem eller gjøre troen til tvil. Gud sier: «Din lås skal være av jern og kobber!» Denne låsen er Guds hånd. Det er ikke noe mer sikkert og trygt sted enn i Guds hånd. Jesus sa: «Ingen skal rive dem ut av min hånd.» Joh 10,28.

Kong David vitner og forteller: «Du er mitt skjulested! Du vokter meg for trengsel. Med frelses jubel omgir du meg. Sela.» Sal 32,7. Mange mennesker prøver å skjule seg for Gud og vil ikke ha noe med ham å gjøre. Det beste er at Gud er vårt skjulested og at vi har med ham å gjøre. Om noen vil velge bort Gud, så står en likevel ansvarlig for Gud.

Guds hånd er sikker og trygg, men den er likevel åpen! «En hånd er utrakt fra Herrens trone.» 2Mos 17,16. Den er utrakt på den måten at den inviterer deg inn! Prøv Herren! Du vil oppleve det trygt og sikkert! U