Av Kurt UrhaugDen gylde port fra slutten av 1800 tallet

I den gamle bydelen av Jerusalem er det 7 porter. De er opprinnelig fra perioden 1537-1541. Det var sultan Suleiman som bygget dem etter at Ottomanske rike hadde tatt Israel. Portene ble bygget på restene av tidligere murer.

 

De gamle portene går tilbake til tiden før Nehemja. Under den romerske tiden ved Herodes, ble det bygget murer og restaurering av portene i Jerusalem.

 

Jaffa porten er den mest brukte porten. De andre portene er: Stefanusporten, Nyporten, Zions port, Løveporten, Damaskusporten og på østsiden er Den gyldne port.

 

Den gyldne porten er den eneste som vender mot øst og er den eldste av portene i Jerusalem. Porten er reist på de gamle restene fra Nehemjas tid og er noe lavere enn det andre i bymuren. Grunnen til porten var lav, er at prestene som gjorde tjeneste i templet, måtte ha øyekontakt med ofringene på Miphkad-alteret på Oljeberget.

av Kjell FurnesJesus i sky

 

Under bygginga av eit hus kjem du først fram til eit «råbygg» Det er grunnmuren med bygninga over, samansett av element som viser byggematerialet og som knyter konstruksjonen saman. Det var dette vi såg på i siste artikkelen om dette emnet.

 

Salomo sine menn bygde med heile steinar frå steinbrotet lagt på grunnmuren av tilhogne vel tilpassa og dyre steinar.

 

Dette gir oss sterke glimt og tankar for korleis Gud bygger si menighet på jord. Nemleg på apostel- og profetgrunnvollen (Ef.2,20) og med levande steinar, frelste syndarar, sett inn i Jesu Kristi sanne kyrkje på jord. (1. Pet.2,4 flg.) Ja, sannleg var det dyre steinar som vart grunnvollen for Guds kyrkje. Apostlane sitt blod (bortsett frå ein) var m.a. med i prisen

av Konrad Landro

"Fra arkivet, april 1980"Jesus forkynner

 

Et troverdige vitne bygger ikke på antagelser. I en rettssak vil et slikt vitne være særlig utslagsgivende. Vi godtar heller ikke myter, antagelser eller eventyr.

 

Et troverdig vitne er en som taler om det han har sett og hørt. Selv det kan være tvilsomt, dersom han er alene om det som sett og hørt. Som oftes må det flere vitner til.

 

I 1Joh 1, 1-3 leser vi om vitner. «Det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øyne, det som vi betraktet og våre hender rørte ved, om livets Ord. ... og vi har sett det og vitner og forkynner dere livet, det evige, som var hos Faderen og ble åpenbaret for oss – ...det som vi har sett og hørt, det forkynner vi for dere.»

 

Dette er ikke tatt ut av luften. Det er ikke eventyr. Det er heller uke tillært teologi. Nei, dette er et troverdige vitner som forkynner det de har sett g hørt.

Av Borgvald BirkelandJerusalem moske

 

Palestinaaraberne i Israel påstår at hele landet «Palestina» tilhører dem, og jødene påstår det samme utfra Det gamle testamentes skrifter, men hva sier Koranen om dette?

 

Sjeiken Riad som bor i Galilea våger å snakke ut om problemet. Han sier at utfra Koranen er det jødene som har arveretten. Han har fått mye kritikk for sine uttalelser og må bo på et hemmelig sted, sier han i et intervju med Israel Today

 

Om slagordet «AL-Aqsa er i fare» sier Sjeiken dette: «Al-Aqsa er nevnt i Koranen, men den sier ikke hvor denne moskeen ligger. Islamske kjennere har alltid sagt at Al-Aqsa ligger i Saudi Arabia eller i Jemen.

av Sigmund Mågekors rugged

 

For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft. 1. Kor. 1, 18

 

Det hender en hører det sagt at det var en feiltakelse at Jesus ble korsfestet. Tenk at en så god person måtte lide dette! Han som var så omsorgsfull og som var et strålende eksempel til etterfølgelse! Det siste her er jo helt sant. Han var fullkomment god. Den beste som har betrådt denne verden.

 

Men hva sier Jesus selv om sin lidelse og død? Nå er min sjel forferdet! Og hva skal jeg si? Far frels meg fra denne time! Men nei, derfor er jeg jo kommet til denne time. Johs. 12, 27 I sin samtale med Nikodemus sier Jesus; Og likesom Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal Menneskesønnen bli opphøyet, for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv. Johs. 3,14-15 Videre står det i Johs. 10,11: Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene.

Underkategorier