Av Ivar Gjerdi

trinity182014 «Det var alt midt i høytiden da Jesus gikk opp på tempelplassen og begynte å undervise.Jødene undret seg og sa: «Hvordan kan han ha slik kunnskap, han som ikke har fått noen opplæring?»Jesus svarte: «Min lære er ikke min, men kommer fra ham som har sendt meg.Den som vil gjøre hans vilje, skal skjønne om læren er av Gud, eller om jeg taler ut fra meg selv.» Joh. 7,14-17.

Det var løvhyttefest i Jerusalem da Jesus stod fram i tempelet med sin undervisning. Han hadde i hemmelighet dratt opp til høytiden. Jødene var ute etter ham, «Hvor er han?». Folk snakket om ham, og lurte på hvem han egentlig var. Men det var ingen som våget å si at han kanskje var Messias.

Arkivet: T. Foss-Johnsen. Evangelisten 1.april 1964.

naglemerkete hender s 7«Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg, dine murer står alltid for meg.» Jes 49,16.

Det var et deilig ord Sion fikk høre. Sion sa: Herren har forlatt meg. Herren har glemt meg.

Det kan vel hende at også du av og til kommer i tvil om Jesus ser deg, og om Jesus vil hjelpe deg? Vil Jesus forlate oss? Vil Jesus glemme oss?

Hans hender vitner om hva han vil være for oss. Han har tegnet oss i sine hender. Hva kan dette bety?

Hezekiahs TunnelKong Hikia er en av de store og gudfryktige konger i Juda og Jerusalem. Han var konge i 29 år fra 727 til 698 f.Kr.

Hiskia knuste kobberslangen som Moses i sin tid hadde laget. Kobberslangen var blitt gjenstand for tilbedelse og tok fokus bort fra Israels Gud.

I Jerusalem går den drøye 500 m lange Hiskia tunnelen. Tunnelen førte vann inn i Jerusalem.

«Det som ellers er å fortelle om Hiskia og om alle hans store gjerninger, og hvordan han laget dammen og vannledningen og førte vannet inn i byen, det er skrevet i Judas kongers krønike.» 2Kong 20,20.

Er en i Jerusalem bør en ta turen og vandre i Hiskia tunnelen. Her kommer en tett på Bibelfortellingene.

Av Kurt Urhaughaust

Hadde Paulus det travelt, eller fikk han ikke plass i bagasjen siden ha la kappen sin igjen hos Karpus i Troas? Hva har vinteren å si oss i Bibelen?

Det er fortsatt mange steder en vinterlig drakt over landet vårt. Vi bor i et land og kontinent hvor vi har alle fire årstider. Både tider, dager, døgn og årstider er ordning av Skaperen: «Du fastsatte alle jordens grenser. Sommer og vinter – du har dannet dem.» Sal 74,17.

Da Jesus feiret tempelvielsens fest (Hanukka, desember mnd) var det vinterlige temperaturer i Jerusalem (Joh 10,22). Mange steder i Israel står nå mandeltreet i blomst. Det er det første vårtegnet i landet.

 

Av Eivind FlåHjelpesteinen

1 Sam 7,12: ”Samuel tok en stein og satte den mellom Mispa og Sen. Denne steinen kalte han Eben-Eser (betyr: hjelpestein) og sa: Hittil har Herren hjulpet oss.”

1 Sam 12,20.23: ”Da sa Samuel til folket: Frykt ikke! Dere har gjort alt dette onde. Men forlat nå bare ikke Herren! Tjen Herren av hele deres hjerte! … Det være langt fra meg å synde mot Herren ved å holde opp med å be for dere. Jeg vil lære dere den gode og rette veien.”

Gud er en bønnhørende Gud. I Jes 59,1 står det: ”Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse, og hans øre er ikke tunghørt så han ikke kan høre.” Trygve Bjerkreim har rett i sin beskrivelse: ”Det er svar underveis, engler kommer med bud. Om det drøyer, det fram dog skal nå. For det lovet jo løftenes trofaste Gud: kall på meg, og du hjelpen skal få!”

Underkategorier