Av Kurt UrhaugKlagemuren i Jerusalem. Lvhyttefesten

 

Israel står nå fremfor mange merkedager. Det er Herrens høytider. Mange av jødene er kommet tilbake til Israel, og de tar del i feiringen av høytidene.

 

Dette er et tegn i tiden som forteller at vi er kommet langt inn i endetiden. Jesu komme for å hente menigheten kan skje når tid som helst.

 

Basunhøytiden og bortrykkelsen
Basunhøytiden starter i år søndag kveld 2.oktober. Jødene markerer også da et nytt år.«Rosh Hashana» betyr: Årets hode. Det betyr nyttår! Den blir markert på den første dag i den 7. mnd.

 

I Israel feires to nyttår. Den ene har et religiøst innhold med utgangen fra Egypt. «Denne måneden skal være deres nyttårsmåned. Den skal være den første av årets måneder hos dere.» 2Mos 12,2. Den mer kommersielle nyttår feires nå ved basunhøytiden!

Ortodokse joderAlle Herrens høytider ( 3.Mos 23) er Herrens kalender! I profetisk sammenheng er vårens høytider oppfylte høytider. Det er fire måneder mellom pinse og basunhøytiden. Tiden her kan sees på som menighetens tid. Den vil få sin avslutning med at Gud blåser i sin basun. I påsken er det Guds lam. I pinse er det Guds Ånd og ved basunhøytiden er det Guds basun. «Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle bli forvandlet,i ett nu, i et øyeblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet.» 1Kor 15,51-52. Se også 1 Tess 4,13-18.

Vi vet ikke dag eller time, men vi ser rekkefølge av Herrens høytider. Like mye som Jesus kan komme i dag for å hente menigheten, kan han komme under basunhøytiden. Jesus ble korsfestet etter jødenes påskefeiring og oppstandelsen var den første dagen i uken. Dette var også dagen for førstegrøden. Vi merker oss Herrens høytider og lever hver dag i et rett og ordnet forhold til Jesus! Bortrykkelsen av menigheten vil bli en ny tid på jorden.

Nytt tempel i Jerusalem

Jødene lengter etter et nytt tempel. Bibelen er tydelig på at det vil bli reist et tempel til i Jerusalem. Jødene bygget tempel da de kom fra Egypt og fra Babel. Nå kommer de fra alle nasjoner, og det er det samme tema! Det er å bygge et tempel. Vi kan undres over om jødene skal begynne igjen med ofringer. Men det er offer til minne om Jesu soningsdød på Golgata. Det er det samme vi gjør idag når vi bryter brødet. «...tok et brød, takket, brøt det og sa: Dette er mitt legeme, som er for dere. Gjør dette til minne om meg!» 1Kor 11,24. Profetordet sier at Jesus er både prest og konge fra Jerusalem! (Sak 6,13.)

Løvhyttefesten

Løvhyttefesten er den siste av Herrens høytider. Dette er til minne om ørkenvandringen! Bibelen forteller at denne feiringen en dag ikke bare blir en nasjonal begivenhet, men at den blir internasjonal. «Alle de som blir tilbake av alle de hedningefolk som angrep Jerusalem, skal år etter år dra opp for å tilbe Kongen, Herren, hærskarenes Gud, og for å delta i løvhyttefesten.» Sak 14,16.

Denne konge er Jesus Messias. Jerusalem er da en lovsang på jorden, og presidenter og andre folkevalgte reiser til Jerusalem for å ha samtaler med kongen! «Mange folkeslag skal gå av sted og si: Kom, la oss gå opp til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi vandre på hans stier! For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem.» Jes 2,3.

Det er med spenning og forventing at jødene nå forbereder seg til høstens høytider. De gjør bibelordet og historien levende. «For sitt ord skal Herren sette i verk og hastig fullføre på jorden.» Rom 9,28.