Noas Ark

FRA ARKIVET:

Lars Lid. Evangelisten 1937

Noas ark ble bygget etter Herrens ordre ved avsluttning av den første tidshusholdning.

Arken er et talende og treffende bilde på Kristus. Å si at det søkt, er forkastelig, da Herren selv sa, at når han kommer, skal forholdene være som på Noas tid. Vi bør da undersøke hva det var som særpreget den tid, - og nu skal vi se litt på Arken.

Jesus elsker alltid tilgir alltid glemmer aldriAv Edvard Foss

På en hvitmalt tømmervegg i en stue et sted på Sørlandet hang i sin tid et såkalt religiøst «bilde».

Teksten var 42 lyse bokstaver på mørk bakgrunn. Den bestod av to «alltid» og et «aldri». I tillegg var disse «alltid og aldri» knyttet sammen med navnet Jesus. Mang en person hadde opp gjennom årene stanset opp, lest de åtte ordene og blitt velsignet. I dag skal vi «stanse» og la dette bilde tale til oss, mange år etter at det ble tatt ned fra veggen det opprinnelig hang på. Det første «ordet» var:

Alltid elsket – av Jesus

Tenk hvilket budskap. Det er nesten ikke til å tro. Mang en gang, når vi erfarer synd og opplever nederlag i livet, kan vi kjenne det slik Per Nordsletten skriver i en av sine sanger:«Kan du have meg kjær rett så heslig jeg er, da er du en forunderlig Gud». Det blir så ufattelig at Jesus kan elske en slik som meg. Men slik er han. En forunderlig Gud, som for Jesus skyld, elsker oss på tross av det vi selv er og gjør. «Ja, med evig kjærlighet har jeg elsket deg» sier han i Jerm 31,3»Derfor har jeg latt min miskunn mot det var ved».

Finnmarks-reportasje

Bladet Evangelisten har gjennom årene hatt flere turer til Finnmark og arrangert møter og samlinger. Det har vært egne talere og sangere med,- til berikelse og oppbyggelse!

Den siste uken i mai var undertegnede invitert til Kirkenes og Vadsø. Som førstereisegutt til Finnmark var dette en opplevelse!

Predikanten har verdens beste oppgave! En får reise rundt og oppleve nye steder og sett seg rundt i mange bygder og byer! En møter alltid kjekke og gode mennesker! Sammen får vi dele vitnesbyrdet, fellesskapet og Guds ord. Kan det tenkes noe større oppgave?

av Jan Veiby

kors grav tom"Herren din Gud er midt iblant deg, en helt som frelser. Han fryder seg over deg med glede, han tier i sin kjærlighet, han jubler over deg med fryderop" Sef. 3,17.

Herrens syn på sitt folk er skjønt og underfullt. Gud ser på oss i Kristus. Han betrakter oss gjennom det fullbrakte verk. I Ham er vi "rene og rettferdige, himmelen verdige".

 "Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør" (Rom. 8,33). Å være rettferdiggjort betyr å stå i et helt nytt forhold til Gud. Være renvasket og frikjent i Guds dom. Stå uskyldig og ustraffelig for Gud. Når Gud rettferdiggjør gjelder ingen anklage mer. Og merk at Gud er høyesterett. Han har sagt det endelige og avgjørende ord.

Jerikos murerRundt omkring i Israel er en hele tiden på kjente og ukjente bibelske steder. Det er rikt å reise i landet med Bibelen som guide.

I Judea og Samaria er det et sted som heter Lovprisningsdalen. Navnet kommer fra kong Josafat. «Den fjerde dagen samlet de seg i Lovprisningsdalen. Der lovet de Herren. Derfor heter dette stedet Lovprisningsdalen den dag i dag.» 2Krøn 20,26.

Moabittene gikk til krig mot Israel. Kongen i Juda, Josafat blir redd! Med sitt engstende hjerte roper han til Herren. Situasjonen bringer hele folket i bønn! Når saken blir lagt i Guds hand, så er det ikke lenger folket sitt ansvar, men Guds ansvar. «Da har Han det i sine hender tatt,» synger sangeren!

Underkategorier