"Fra arkivet, august 1950"skomaker

 

Slik spurte en lærer sine skolebarn. Forskjellige svar ble gitt: «Gud bor i himmelen», Gud bor i våre hjerter», Gud bor i Kirken».

 

Til sist var der en liten hånd som ble rakt i været: Gud bor i siste huset til venstre i bakgaten rett rundt hjørnet.» Det ble alminnelig munterhet blant barna.

 

Læreren kjente imidlertid lille Fritz. Han påbød stillhet og spurte vennlig: «Hva mener du med det, gutten min?»

praying-handsHelt alvorlig svarte lille Fritz: «Da jeg var ute og spaserte med far søndag, og vi gikk forbi det lille huset, sa han: Der inne bor en skomaker med åtte barn og en blind gammel far og en lam tante. De er veldig fattige, men de er så inderlig glad i hverandre. De ber til Gud og sliter og arbeider og er tålmodige og tilfredse, og Gud bor midt iblant dem.»

 

Ingen av barna så mye som trakk på smilebåndet lenger. Og læreren tilføyde: Din far hadde ganske rett, og du har rett. I det lille huset rundt hjørnet bor Gud. Og ikke bare der, men hvert sted der det finnes bedende og elskede hjerter.