Navnet over alle navnAv Ivar Gjerdi

 

For noen få år siden ble sangen «Navnet Jesus blekner aldri» kåret til den mest folkekjære og mest benyttede evangeliske sangen.

 

Den er jo skrevet av frelsesoffiseren David Welander og synges nå over hele verden, og ikke uten grunn. Det bekrefter den sentrale posisjonen navnet Jesus har.

 

Den ble skrevet i januar 1923 etter at Welander hadde blitt inspirert av en tale Frelsesarmeens sjefsekretær i Norge, oberst Joachim Myklebust holdt i Calmeyergatens Misjonshus i Oslo. Teksten han talte over var Salme 72, hvor det i vers 17 heter «La navnet hans bestå til evig tid, skyte friske skudd så lenge solen er til». Welander skrev sangen på toget hjem til Lørenskog, og fullførte den ut over natten. Den sto på trykk i Krigsropet kort tid etter.

Jesu navnet frelserI Matt.kap.1, 21 leser vi at Josef i en drøm får beskjed fra en Herrens engel, « - og du skal gi ham navnet Jesus; for han skal frelse sitt folk fra deres synder.»

Og 8 dager etter fødselen, i forbindelse med omskjærelsen, fikk han navnet Jesus. Luk.2,21 Jesus betyr Herren frelser, og det sier noe helt grunnleggende om Jesu oppdrag. I sin forsvarstale for det Høye råd i Jerusalem vitner Peter: «Det er ikke frelse i noen annen, for i hele verden er det blant mennesker ikke gitt noe annet navn som vi kan bli frelst ved.» Ap.gj. 4,12.

Bakgrunnen for det norske ordet frelse er det gammelnorske frihals. Frigitte slaver var blitt kvitt slavelenken rundt halsen. De var blitt frihalser. Senere ble frihals til frialse, og som ble til vårt frelse.

Navnet Jesus er ikke bare et navn. Når vi bruker det, har vi med Gud selv å gjøre. I navnet Jesus ligger alt innesluttet. Han er nærværende med all sin livgivende kraft og makt. Å forkynne i Jesu navn, betyr å tale i hans ånd og kraft. Å tro på Jesus betyr å tro på hans navn. Den som tror på Jesus Kristus, får syndenes forlatelse og evig liv ved hans navn.

Vi møter evigheten i Jesus. I Jesus får tiden sitt mål og sin mening. Det er knyttet håp og framtid til navnet Jesus. For i hans navn skal en dag alle kne bøye seg og alle skal bekjenne at Jesus er Herre. Fil.2,10

Her er de 2 første versene med kor:

«Navnet Jesus blekner aldri, tæres ei av tidens tann.

Navnet Jesus det er evig, ingen det utslette kan.

Det har bud til unge, gamle, skyter stadig friske skudd.

Det har evnen til å samle alle sjeler inn til Gud.

Jesus navn! Hvor skjønt det klinger, la det runge over jord!

Intet annet verden bringer håp og trøst som dette ord. For det navn

må hatet vike, for det navn må ondskap fly. Ved det navn skal rettferds

rike skyte friske skudd på ny.

Navnet Jesus må jeg elske, det har satt min sjel i brann. Ved det navnet fant jeg frelse. Intet annet frelse kan.»

Navn kommer og går. Men navnet Jesus forblir evig. Det er selve troens trygge grunn og forankring for alle! Og vi må fortsatt ha tro på at dette navnet er det eneste som skape tro og nytt liv i vårt eget folk og hele verden. La det runge over jord!