av Knut Jensennebukanesars drsm

 

Kongen i Babylon har i et av sine regjeringsår, en drøm som forteller om en framtidig verdensvid utvikling. (Dan.kap.2,1-49).

 

Drømmen gjorde kongen svært urolig, og ble ansett som så viktig at Daniel, en av de bortførte fra Israel til slutt blir tilkalt, da ingen andre kunne tyde drømmen for ham.

 

Daniel kan fortelle kongen at det er fire store verdensriker som skal komme, for siden å gå til grunne. Av dem var det babylonske det første. Deretter skal det komme et femte rike som selv skal bli stående. Daniel avslutter slik: ”Sann er drømmen, og troverdig er tydningen av den.” kap.2,45.

GUDS ORD STÅR FAST.Daniel Nebukaneser drm 

For de som tror at hele Skriften er innåndet av Gud er dette en profetisk - historisk tidsreise som bare Gud kan formidle, og som ble gjort gjennom profeten Daniel! (Matt.24,15. 2.Tim.3,16-17).

For de som mener at Daniels bok er skrevet i en annen tid, forsøker å redusere Guds profetiske ord til å rettferdiggjøre seg selv ved hjelp av jødiske skrifter som skal leses med kritikk, men det være langt fra. Derfor hører vi heller intet fra den siden når Israels profetiske løfter igjen er aktuelle, men den evangelisk historie forteller oss at Guds ord står fast! (Ap.gj.15,13-15. Rom.11,25-26. Åp.14,6).

Det står skrevet: “Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram og morgenstjernen går opp i deres hjerter.” 2.Pet.1,19.                                            

DRØMMESYNET.

I kap.2,v.31-35, sier Daniel følgende: “Konge du så i ditt syn en stor billedstøtte, det var en meget stor billedstøtte, og den skinte med strålende glans.

Den sto like foran deg, og var et fryktinngytende syn. Billedstøttens hode var av fint gull, brystet og armene av sølv, buken og hoftene av kobber, benene av jern, og føttene dels av jern, dels av leire.

Mens du sto og så på, ble en stein revet løs, men ikke med hender. Den traff billedstøtten på føttene, som var av jern og leire, og knuste dem. Da knustes på en gang både jernet og leiren, kobberet, sølvet og gullet. Det ble som agner fra treskeplassene om sommeren, og vinden tok det så det ikke fantes spor etter det.

Men steinen som rammet billedstøtten ble til et stort fjell, som fylte hele jorden.”

TYDNINGEN.

I v.36-45 forteller Daniel at denne drømmen har med fire kronologisk suksessive verdensriker å gjøre, som igjen vil komme til å bli avløst av et Gud opprettet rike som i all evighet ikke skal ødelegges.

Den historiske oppfyllelsen har godtgjort at presis slik har utviklingen vært. Skikkelsen som kongen så var av flere forskjellige metaller, som i sin tur representerte de forskjellige verdensrikene, gull, sølv, kobber, jern og leire.

Daniel forteller at kongen i Babylon representerer det første verdensrike, som var Nebukadnesars eget rike , ”du er hodet av gull.” v.38. (606-538 f.Kr.)

Det andre verdensrike var det medo-persiske verdensrike. (538-331 f.Kr.) Dette svarer til brystet og armene av sølv på bildet. I dette rike tjente Daniel under kong Kyros så forbilledlig, at kongen tenkte på å sette ham over hele riket. ( kap.6,1-4).

Det tredje verdensrike var det makedonsk-greske, som svarer til buken og lendene av kobber på bildet. (331- 146f.Kr.) Tyngdepunktet blir nå flyttet lenger vest.

Mange land i hele det gamle Orient legger kong Alexander under seg, før han selv dør i Babylon i år 323 f.Kr, bare 33 år gammel.

Han grunnla også den svært betydningsfulle byen Alexandria i Egypt som bærer hans navn, og som ble regnet som en verdenshavn på den tiden. (Ap.gj.18,24).

Den jødiske historieskriver Flavius Josephus har skrevet en beretning om ham og hans mange erobringer, og senere har mange fulgt han eksempel.

Det fjerde verdensrike, som er det romerske verdensrike, svarer til benene av jern og føttene dels av jern og dels av leire, inntil den framtidige opprettelsen av Guds eget rike. Den siste fasen av dette riket symboliseres ved de ti tær på Nebukadnesars drømmebilde, som bibelforskere mener svarer til de ti konger eller stater, som skal være framherskende i den siste tid, og som skal ha Antikrist som sin leder! (Dan.2,44: 7,7-8.Åp.17,12-18).

Det er intet rike mellom det fjerde rike og det femte, og ingen amputasjon kan spores på noen av kroppsdelene svarende til verdensrikene. Et bevis av flere på at det ikke er noe annet rike enn det romerske som i endens tid vil komme tilbake med Antikrist som sin leder, etter at det i mange hundre år har levd i nasjonalrikenes periode.