av Kurt Urhaugregnbuen

 

Gud taler i hverdagen vår på mange måter.

 

Ofte taler han med regnbuens syv farger. Fargene er rød ytterst, oransje, gul, grønn, blå, indigo og fiolett innerst.

 

Dette er regnbuens farger, og de følger alltid denne rekkefølgen. Når sollyset treffer regndråpen, opptrer dråpen som et prisme som bryter og sprer lyset i syv ulike farger.

Bibelen fortellerRegnboge

Vi må til Bibelen for å vite hva Gud taler om. Første gangen vi leser om regnbuen, er med Noah og vannflommen. Regnbuen var et pakts tegn.

Hver farge har i Bibelen en bestemt betydning. Gud er alltid fargerik i det han gjør. Det er underlig å tenke på at en fargeløs regndråpe kan reflektere videre syv ulike farger. Men slik er det når Gud kommer med sitt lys.

Det er noen som bruker regnbuen som logo. Vi kan se det i Pride parade eller hos New Age. Men her er det bare seks farger som er brukt. Tallet seks i Bibelen er for menneske, men tallet syv er tallet for Gud. Fargene er det Gud som har gitt oss, og det er viktig at ingen tar innholdet i regnbuen og fargene fra oss.

Profeten Esekiel fikk se Herrens herlighet og omtaler den som en regnbue rundt omkring tronen (Esek 1).

Noah var den første som så regnbuen. Sammen med familien sin var han berget fra vannflommen i arken. Noahs ark er et bilde på Guds frelse. «Ved tro bygde Noah, i hellig frykt, en ark til frelse for sin husstand.» Heb 11,7. Regnbuen forteller at Gud er på tronen og at Han er trofast.

Fargen rød

På regnbuen er alltid den ytterste farge rød. Den forteller om Jesu blod til frelse og beskyttelse. Da jødene gikk ut fra Egypt var det med blod på dørkarmene. På Soningdagen i Israel var det alltid blodet i templet som var det tellende! Blodet vitnet om en stedfortreder som ble gitt til frelse og soning. På samme måten er det med Jesus og hans frelse. «For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam.» 1Pet 1,8-19.

Når du ser regnbuen er det en invitasjon fra Herren om å komme inn under Jesu blods frelse.

«Men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd.» 1Joh 1,7. La regnbuen minne deg om fortellingen om Noah. På samme måten vil Gud ha deg inn i sin Sønns frelse! Vær under Jesu blods beskyttelse med ditt liv og familie.

Kanskje du opplever deg som regndråpen? Liten og fargeløs? La Gud komme med sitt veldige lys inn i ditt liv. Da blir det stort det som vi synes er lite, og hverdagen blir både innholdsrik og fargerik. Syv farger i regnbuen forteller at Guds frelse er fullkomment! Regn med Herren!