av Sigmund Mågesyndefallet

 

Men med nådegaven er det ikke som med fallet. For er de mange døde på grunn av den enes fall, så er meget mer Guds nåde og nådens gave i det ene mennesket Jesus Kristus, blitt overmåte rik for de mange. Rom. 5,15.

 

VedAdams fall kom hele den kommende menneskeslekt under Guds dom. Dette er menneskehetens store katastrofe. Adam er vår stamfar og representerte alle mennesker gjennom alle tider.

 

 

Derfor, likesom synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden på grunn av synden, og døden slik trengte gjennom til alle mennesker, fordi de syndet alle Rom. 5, 12.

Av Ivar Gjerdipenn og papir

 

Det er fint å få oppleve sann og ekte kjærlighet, som elsker, gir og tilgir. Robert Browning sier: «Ta kjærligheten vekk, og vår jord blir en grav.» Så viktig er den og så sterkt kan det sies.

 

Men ordet kjærlighet blir ofte misbrukt. Mye av det som går under navn av kjærlighet, kan heller karakteriseres som egenkjærlighet. Kjærligheten gis ikke alltid de beste muligheter til å lykkes. Det kan lett bli teori, noe vi snakker fint og fornuftig om. Kjærligheten må gjøres konkret og håndgripelig. Det vil vise seg i måten vi lever på, og våre liv taler gjerne sitt eget språk. Er det kjærlighetens språk?

 

Paulus minner i 2. Kor. 3 om at vi gjennom vårt liv og tjeneste skal fremtrer som et Kristi brev, kjent og lest av alle. «Nei, dere er selv vårt anbefalingsbrev, skrevet i våre hjerter, kjent og lest av alle mennesker. For dere viser at dere er Kristi brev, blitt til ved vår tjeneste. Det er ikke skrevet med blekk, men med den levende Guds Ånd, ikke på steintavler, men i hjerter, på tavler av kjøtt og blod.Denne tilliten har vi til Gud ved Kristus.» vers 2-4.

Av Kurt UrhaugKlagemuren i Jerusalem. Lvhyttefesten

 

Israel står nå fremfor mange merkedager. Det er Herrens høytider. Mange av jødene er kommet tilbake til Israel, og de tar del i feiringen av høytidene.

 

Dette er et tegn i tiden som forteller at vi er kommet langt inn i endetiden. Jesu komme for å hente menigheten kan skje når tid som helst.

 

Basunhøytiden og bortrykkelsen
Basunhøytiden starter i år søndag kveld 2.oktober. Jødene markerer også da et nytt år.«Rosh Hashana» betyr: Årets hode. Det betyr nyttår! Den blir markert på den første dag i den 7. mnd.

 

I Israel feires to nyttår. Den ene har et religiøst innhold med utgangen fra Egypt. «Denne måneden skal være deres nyttårsmåned. Den skal være den første av årets måneder hos dere.» 2Mos 12,2. Den mer kommersielle nyttår feires nå ved basunhøytiden!

vsteprest ved paktkistaavKurt Urhaug

 

Soningsdagen er en av de store markeringer i Israel denne høsten. Det skjer hvert år på den 10. dagen i den sjuende måneden. Løvhyttefesten er den femtende dagen.

 

Soningsdagen blir også kalt for Jomkippur. Mange minnes Jomkippur krigen. Egypt og Syria angrep Israel om ettermiddagen. Jødene hadde da fastet nesten et helt døgn.

 

Helligdommen

Soningsdagen er en av de alvorligste høytider i Israel. Det gjelder nasjonens rette forhold til Gud.

 

I dag har jødene ingen prest eller tempel, men de samles ved Vestmuren og har faste.

 

Det gjelder folkets synd.”Den dag skal dere ikke gjøre noe arbeid, for det er en soningsdag. Da skal det gjøres soning for dere, for Herrens, deres Guds åsyn.” 3Mos 23,28.

v/Gordon TobiassenTimegalss Bibel og lys

 

Når vi ser på utviklingen som har vært de siste år, bør enhver som kjenner sin Bibel forstå at det er høy profetiske tider vi opplever i dag.

 

De profetiske tegn er mange, alt fra Israel og Midtøsten, krig, hunger, jordskjelv, opprør, militære og tekniske tegn til de etiske og moralske tegn. Dette ser vi og kan ikke lukke øynene for det som skjer.

Ser vi tilbake på 11. september 2001 og det som rammet USA, hvor det ble forløst en ånd av hat, lovløshet, og kulde over verden, på en måte som det vel nesten aldri noen gang har skjedd før.

 

Det var ikke bare Amerika som ble rystet, hele verden var i sjokk over den terror og råskap som rammet verdens supermakt.

Underkategorier