jerusalem

Av Kurt Urhaug

 

13.okt ble det i FNs kulturorganisasjon UNESCO gjort vedtak til et forslag der en fradømmer jødiske tilhørighet til Tempelplassen, Vestmuren, Patriarkens grav og Rakels grav. Forslaget til resolusjon forteller at FN benekter jødisk tilhørighet i Jerusalem.

 

Det er lenge siden Gud viste Abraham Jerusalem (1800 f.Kr.). Det den gangen Abraham gikk sammen med sønnen sin, Isak, for å ofre til Herren på Moriafjellet. Det samme stedet blir senere kjøpt av David og dette ble hovedstedet for Israel (2 Sam 24,21.)

Salomos tempel byggingKongen og arkitekten Salomo gikk i gang og bygge templet (1000 f.Kr.). Det ble reist på Moriafjellet.

«Så begynte Salomo å bygge Herrens hus i Jerusalem, på Moria-fjellet. Det var der Herren hadde åpenbaret seg for hans far David, på det stedet David hadde gjort i stand, på jebusitten Ornans treskeplass.» 2Krøn 3,1.

Folket etablerte seg i landet som Gud hadde gitt deres fedre!

Jerusalem- Guds by 2 Krøn 6,6.

Jerusalem har gjennom tidene hatt stor interesse! Dette ser vi også i dag. Både Bibelen og historien bekrefter jødenes sin identitet og tilhørighet til byen. «Glemmer jeg deg, Jerusalem, så la min høyre hånd glemme meg!»Sal 137,5.

Jerusalem er ikke nemnd i Koranen. Araberne hevder at Jerusalem aldri har vært noen jødisk by, og at steinene på tempelplassen ikke har noen jødisk tilhørighet!

Men Israels Gud har utvalgt Jerusalem, og skal igjen regjere fra denne byen. «Mange folkeslag skal gå av sted og si: Kom, la oss gå opp til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi vandre på hans stier! For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem.» Jes 2,3.