Fri i Kristus-590x393Av Sigmund Måge

 

For om døden kom til å herske ved den ene, fordi denne ene falt, hvor meget mer skal da de som mottar nådens og rettferdighets-gavens overstrømmende rikdom, leve og herske ved den ene, Jesus Kristus .Rom. 5, 17.

 

Det å være slave under en tyrann er en uhyggelig tilstand. Men akkurat slik er det for oss mennesker åndelig sett. Og likesom det er menneskenes lodd en gang å dø, og deretter dom...Heb. 9, 27. Ja, dette er vårt lodd i livet. Vi er i utgangspunktet slaver under synden. For også vi var en gang uforstandige, ulydige, villfarende. Vi var treller under mange slags lyster og begjær....Tit. 3,3a. Selv om mange fornekter det, er vår tilstand som uomvendte denne: Vi er slaver under synden og enden på det hele er dom og fortapelse.

 

Men vi kan bli fri. Men alle dem som tok imot Ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Johs. 1,12. Det å bli et Guds barn er å bli frikjøpt fra syndens slaveri. Det er likevel ikke slik at vi blir satt over i noe vi ikke kjenner. Nei, vi kommer inn i et avhengighets forhold til Kristus. Han blir nå vår Herre og vi tilhører ham. Paulus kaller seg selv for Kristi fange. Derfor bøyer jeg mine knær, jeg, Paulus, som er blitt Jesu Kristi fange for deres skyld, dere hedninger. Ef. 3,1.

 

Golgata korsDet å være Kristi «fange» er det beste vi kan oppnå. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og ha overflod. Johs. 10, 10b. Vi kjenner den gamle beretningen om slaven på slavemarkedet, som ble kjøpt av en rik filantrop. Hva skal jeg nå gjøre for deg? - sier slaven til sin nye herre. Nå kan du gå hvor du vil - jeg har kjøpt deg fri. Da det endelig går opp for slaven at han nå er en fri mann, kjøpt fri av velgjører som ønsker ham bare det beste, da utbryter han; Herre la meg alltid få være din slave!

I det gamle Israel skulle en hebraisk trell frigis etter seks år. Hvis herren hadde gitt ham en hustru, skulle hun og eventuelle barn tilhøre herren. Men trellen kunne få beholde sin hustru og sine barn ved å forbli trell hos sin herre. Men dersom trellen sier: Jeg holder av min herre, min hustru og mine barn, jeg vil ikke være fri og gå bort..2. Mos. 21,5. Dermed fortsatte han som herrens trell, men nå på et frivillig grunnlag.

Vårt forhold til Herren Jesus Kristus, er basert på frivillighet. Vi svarte ja, da Jesus banket på vår hjertedør. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg. Åp. 3,20.

Vår tekst sier at vi skal leve og herske ved den ene, Jesus Kristus. I sitt andre brev til Timoteus skriver Paulus: Det er et troverdig ord. For er vi døde sammen med ham, skal vi også leve sammen med ham. Holder vi ut, skal vi også herske sammen med ham. Fornekter vi, skal han fornekte oss. Er vi troløse, så forblir han trofast. For han kan ikke fornekte seg selv. 2.Tim. 2, 11-13 Dette at vi skal herske sammen med Kristus er vel for de fleste av oss en svimlende tanke. Men Bibelen taler nettopp om det. Salige er de som har del i den første oppstandelse. Over dem har den annen død ingen makt. De skal være Guds og Kristi prester, og regjere med ham i tusen år. Åp. 20, 6.

Vi avslutter med en profeti fra Det gamle testamente gjengitt av Judas (en av Jesu brødre) Se, Herren kommer med sine ti tusen hellige.. Judas brev vers 14b.