Av Eivind Flå

”Når én er død for alle, så har de alle dødd.” (2Kor 5,14b)
”Kristus det er meg, og jeg - det er Kristus. For det som jeg er, det ble han, for at jeg skulle bli det som han er.” (Luther)

Av Kurt Urhaug

 

Det var sorg og savn i hjemmet i Betania over Lasarus’ død. Marta hadde sendt bud på Jesus om at Lasarus var alvorlig syk, men Jesus hadde ikke kommet. Det er både et alvorlig og hverdagslig tema vi leser om i Johannes evangelium 11.

Nå var det for sent. Ikke noe annet er mer håpløst enn ved en grav. Lasarus var død. Søstrene Marta og Maria var i sorg over savnet etter broren! «Jesus elsket Marta og hennes søster og Lasarus. Da han nå hørte at han var syk, ble han likevel enda to dager på det stedet der han var.» Joh 11,5.

 

Høsten har vært preget av uro i Jerusalem. Kravet er tilgjengelighet og eierskap til tempelplassen! Navnet «Tempelplassen» kommer av at det har stått et tempel der. Men arabiske ledere omtaler ikke stedet for tempelplassen. I dag blir det sagt at det aldri har stått noen tempel i Jerusalem! Men løgnen blir trodd på og er arabisk propaganda!

Profeten sier at fienden har gjort landet til sine eiendommer og gjør det «med hjertens glede og med inderlig forakt, for å drive ut dem som bor der, og plyndre det.» Esek 36,5. I dag er dette politikk og krav om Jerusalem.

Av Ivar Gjerdi

Vi vet hvor viktig det er å bygge husene på en trygg og sikker grunn, ut fra godkjente regler og prinsipper. Det ser vi ikke minst når stormene raser langs kysten, eller når jordskjelv og naturkatastrofer rammer utsatte steder i verden.

Av Jan Veiby

"Av bekken drikker han på veien, derfor løfter han høyt sitt hode." Sal 110,7.

Salme 110 er en Messiansk salme. Det er en profeti om den himmelfarne og opphøyede konge - vår Herre Jesus Kristus. Han som i dag sitter ved Guds høyre hånd. Han som er vår forbeder og talsmann hos Faderen. Han som er vår yppersteprest, og representerer oss innfor Gud.

Underkategorier