Av Johnn R.Hardang

 

Å Betlehem, du vesle by

Vi ser deg kvila der

Og over deg så stille dreg

Dei stjerners store hær

Men i dei mørke gater

Eit ævelys skin ned

Til deg no går dei tusen år

Sin lengsel etter fred

Slik skriver sangforfatteren Phillips Brooks det i sin julesalme fra 1859. Det er Betlehem han synger om, julens by framfor alle andre byer, både i Bibelen og i historien.

 

Det er det samme profeten Mika skriver om, når han mer enn 700 år før Jesu fødsel sier det slik:

”Men du Betlehem, Efrata, som er liten til å være blant Judas tusener! Fra deg skal det utgå for meg en som skal være hersker over Israel. Hans utgang er fra gammel tid, fra evighets dager..”. Mik 5,1.

Messias skal komme fra Betlehem. Slik lyder overskriften over dette mektige avsnittet hos profeten Mika i den bibelutgaven jeg har liggende foran meg på skrivebordet. Og i en forklarende artikkel på samme side står det:

Et nøkkelkapittel i Guds frelseshistorie begynner i Betlehem.

Betlehem er julens by. La oss prøve å ta fram noen av de viktige tingene tilknyttet denne byen:

Betlehem er bokbyen. Bokrullenes by. Først og fremst på grunn av Bibelen, Bøkenes Bok. Det var i profeten Mikas bok at Betlehem for første gang blir omtalt som Messias’ fødeby. Det er i Lukasevangeliet vi finner Juleevangeliet. Og det er i Matteusevangeliet vi får høre om vismennene fra Østen som til slutt fant fram til kongebarnet i Betlehem.

Men ikke bare det. På 400-tallet satt en munk i en grotte i Betlehem i tolv år og oversatte hele Bibelen til latin. Hieronymus ga oss Vulgata. Og da Dødehavsrullene ble funnet i 1947-48, ble de først tatt med til Betlehem.      

Betlehem er kongebyen. Israels største konge i gammel tid er uten tvil David. Saul var den første kongen. Men David var den største. Og han var født i Betlehem. Derfor kalles Betlehem, både i Bibelen og i julesangene, for Davids by.

”Også Josef dro opp fra Galilea, fra byen Nasaret, til Judea, til Davis by, som heter Betlehem, fordi han var av Davids hus og ætt.” Luk 2,4.

Slik leser vi det i Juleevangeliet.

Betlehem er den lille byen. Det er ikke vanskelig å finne byer i Det Hellige Landet som er både større og viktigere enn Betlehem. Mika sier det rett ut:

”Men du Betlehem, Efrata, som er liten til å være blant Judas tusener...” Mik 5,1.

Betlehem er en av de små byene. Men det var her noe stort skulle skje: Gud selv skulle bli menneske. Og det var i Betlehem det skjedde: Det underet vi kaller Inkarnasjonen. I en av de minste byene skjedde det absolutt største!

Dette er Guds varemerke: Vil han gjøre noe stort, begynner han alltid med det som lite og ingenting er.  

Betlehem er tårenes by. Slik har det vært. Og slik er det fremdeles. Du husker hva Matteus forteller om det som skjedde i Betlehem etter at vismennene hadde forlatt landet:

”Da Herodes så at han var blitt narret av vismennene, ble han meget vred. Han sendte folk og lot drepe alle guttebarn i Betlehem og alle bygdene i omegnen, de som var to år eller yngre, i samsvar med det han hadde fått vite av vismennene om tiden. Da ble det oppfylt som er talt ved profeten Jeremia, som sier: En røst ble hørt i Rama, gråt og stor klage. Rakel gråt over sine barn og ville ikke la seg trøste, for de er ikke mer.”

Slik leser vi det i Matt 2,16-18. Fremdeles ligger Rakels grav like utenfor Betlehem. Og fremdeles renner tårene. I dag også fordi Betlehem er i ferd med å bli tømt for kristne. Fødselskirken ligger fremdeles i Betlehem. Men de som tror på Kongen som her ble født, er det ikke lenger plass til.

Betlehem er sangens by. Englene sang utover Betlehemsmarkene:

”Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag.” Luk 2,14.

Og en sang ble født i deres hjerter som var vitne til det som hadde skjedd: Maria og Josef. Hyrdene og vismennene. Siden har både Betlehemssanger og Betlehemssangere forkynt Frelserens pris i den kristne sang- og salmeskatten.

Måtte denne Jesussangen få fylle hjertene også denne julen!  

Å kongebarn frå Betlehem

Inn i vårt hjarta drag

Vi audmjukt bed: Stig til oss ned

Vert fødd i oss i dag

Vi høyrer englesongen

Det glade bod fortel

Å, kom til oss, å, ver hos oss

Guds Son Immanuel