Konrad Landro ble hentet hjem til Gud den 28.nov 2015. En betydningsfull person i norsk vekkelseshistorie er gått bort.

Konrad Landro ble født 24.12.1921 på Landro på Sotra. Han vokste opp i en god kristen heim og kjente tidlig kallet fra Gud. Men først som 19-åring ble det alvor, og da ble han radikalt omvendt.

Han tok handelsskoleeksamen og gikk vinteren 1942/43 på Bibelskolen til DVI. Konrad Landro hadde gode musikalske evner og god sangstemme. Han ble kalt til ungdomsarbeider i DVI, hvor han var ansatt i 27 år. Med sin klare Kristus-forkynnelse, sine gode evangeliske sanger med eget trekkspill-akkompagnement, fikk han stå i mange vekkelser rundt om i landet.

I 1971 ble Konrad Landro ansatt som bestyrer av Evangelistens Bokhandel i Kristiansand og gikk samtidig inn som medutgiver av Bladet Evangelisten. Han bestyrte bokhandelen inntil den fusjonerte med det som er Bok og Media i dag.

I sine år som medutgiver av Bladet Evangelisten har Konrad Landro deltatt på alle Bibelkonferanser i bladets regi – inntil de aller siste år, da helsen sa nei. Han har skrevet en mengde med gode og oppbyggelige artikler i bladet. Som styremedlem har han vært med å lede arbeidet gjennom alle år.

Han var også med i styret for Evangelistens Misjonstjeneste.

Ved siden av å være en benådet forkynner, var Konrad en mann som oppmuntret andre. Ja, det ble sagt han hadde oppmuntringens nådegave. Han blir dypt savnet av sin hustru Birgit – barna Terje og Ellen med sine familier og av alle oss som fikk stå ham nær i arbeid og fellesskap. Heldigvis er det skrevet en biografi om Konrad Landro – ypperlig ført i pennen av Håkon C. Hartvedt. Dermed vil han bli husket slik han var.

Vi lyser fred over hans vakre minne.

Sigmund Måge

styreleder i Bladet Evangelisten