Av Kurt Urhaug

 

Det var sorg og savn i hjemmet i Betania over Lasarus’ død. Marta hadde sendt bud på Jesus om at Lasarus var alvorlig syk, men Jesus hadde ikke kommet. Det er både et alvorlig og hverdagslig tema vi leser om i Johannes evangelium 11.

Nå var det for sent. Ikke noe annet er mer håpløst enn ved en grav. Lasarus var død. Søstrene Marta og Maria var i sorg over savnet etter broren! «Jesus elsket Marta og hennes søster og Lasarus. Da han nå hørte at han var syk, ble han likevel enda to dager på det stedet der han var.» Joh 11,5.

 

Jesus kom ikke til Betania før etter at Lasarus var død. Han hadde lagt fire dager i graven. Det var ikke underlig at søstrene Marta og Maria var forundret over at Jesus ikke hadde kommet mens broren var syk.

Marta gikk i møte med Jesus og sa: «Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død!» Joh 11,21. Marta gir Jesus skylden for at Lasarus er borte. Søstrene visste at Jesus hadde helbredet mange, og hadde forventinger til at han kunne hjelpe dem. Det er ikke alltid vi forstår Guds vei og planer. Det ble en ekstra byrde i sorgen over at Jesus ikke hadde kommet tidligere!

Viktig samtale

På vegen inn mot Betania prater Marta og Jesus sammen! «Jesus sier til henne: Din bror skal oppstå!» Joh 11,23. Marta visste at det skal komme en oppstandelse. Det var kanskje mer allment kjent i Betania enn hva det er i dag? Vårt naturlige legeme er et bilde på det åndelige. «Det blir sådd et naturlig legeme, det oppstår et åndelig legeme. Så sant det finnes et naturlig legeme, finnes det også et åndelig legeme.» 1Kor 15,44. Like sikkert som døden kommer, er det også en oppstandelse. Da er det viktig å vite hva som blir sådd! Bibelen forteller om at de som døde i Kristus, skal først oppstå! «Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelse. Over dem har den annen død ingen makt. De skal være Guds og Kristi prester, og regjere med ham i tusen år.» Åp 20,6. Videre forteller Bibelen om at små og store skal stå opp og stå for Gud. Bøker skal åpnes, og de dømmes etter sine gjerninger. Dette er bøker som Gud har, og er ikke etter kirketilhørighet eller organisasjon. Hvor skal du tilbringe evigheten? Skal du dømmes etter dine gjerninger, eller det Jesus har gjort for deg? Dette er helt avgjørende spørsmål! «Kristus er førstegrøden. Deretter skal de som hører Kristus til, bli gjort levende ved hans komme.» 1Kor 15,23. Hører du Kristus til? Det er det som teller!

Oppstandelse i Betania

Marta forstår ikke alt, og heller ikke vi. Men det er viktig å kjenne Jesus (Joh 17,3). Marta har ikke tålmodighet til Jesus sitt tempo, og går i forveien til sin søster, Maria. De møtes alle utenfor, og går mot Lasarus’ grav. Alle besøkende deler sorgen sammen med Marta og Maria. Vi leser også at Jesus gråter (Joh 11,35). Da Jesus sier at de skal ta steinen bort, protestere Marta og sier at det lukter av Lasarus! Han har lagt fire dager i graven! Men til sist blir steinen fjernet, og i stedet for å gå inn i graven, roper Jesus Lasarus ut. «Og da han hadde sagt dette, ropte han med høy røst: Lasarus, kom ut!» Joh 11,43. Etter jødisk skikk var Lasarus sveipt i likklede på hender og føtter, og med en svetteduk om ansiktet. Lasarus kom ut med alt dette, og måtte løses fri fra sine likkleder.

Hver dag hører vi om sykdom og død. Vi vet at dette kommer en dag til vårt hjem og vår familie. Men det er ikke hver dag, - som her, et lokalt tilfelle av en oppstandelse i Betania! Lasarus var kjent med røsten som kaller han ut fra graven! Alle gjestene til Marta og Maria ble overrasket! Dødsriket fikk sjokk og måtte kapitulere for ham som er Livets Høvding! Det ble ikke lenger noe håpløst ved graven til en som kjenner Jesus! Da Jesus selv døde på Golgata, ble alle dødens våpen lagt ned. «Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier?» 1Kor 15,55. Døden møtte sin overmann på Golgata. «Han har tilintetgjort døden og ført liv og uforgjengelighet fram i lyset ved evangeliet.» 2Tim 1,10. Ingen er som Jesus!

I Betania fikk Maria en fin hilsen! «Mesteren er her og kaller på deg.» Joh 11,28. Omstendighetene er ulike. Sykdom eller savn! Jesus kommer nå til deg og ditt hjem, og spør etter deg!