av Edvard Fossstier

Gamle stier er kjente stier. Veier som har vært brukt i generasjoner. Som er funnet å være trygge og velprøvde å gå. Stier som fører en trygt til målet.

Bibelen taler om gamle stier. I Jeremias 6. 16 heter det; ”Spør etter de gamle stier. Spør hvor veien går til det gode, og vandre på den”. Også dette er ”stier” som generasjoner før oss har holdt seg til, - velprøvde og trygge. Disse skal vi spørre etter. Hvorfor? For at vi skal ”gå” dem. De fører til livet. ”Stiene” har forskjellige navn. Vi skal nevne noen av dem.

Bibelen er Guds eget ord.                                                                      Edvard Foss.edvard foss

Bibelen er Guds ord fra første Mosebok til Åpenbaringens siste vers. Her møter vi Guds tale til oss gjennom profeter og apostler . ”For aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av Den Hellige Ånd”. Det vil si at alt i bibelen er Guds ord. ”Hele Skriften er innåndet av Gud…..”. Dette er ord som er umulig å missforstå. Klarere kan det vel ikke sies, at når vi leser bibelen, da er det Gud tale til oss. Dette ord har evig gyldighet til alle tider. Det er en som har sagt det slik: ” Vi tolker ikke Guds ord, vi tror det”. Gud er den evige uforanderlige, slik også med hans ord. Dette er en av de ”stier” som er prøvd gjennom generasjoner og funnet trygg og sikker ” å gå”. Vi kan stole på Guds ord,- alltid.

Jesus alene

Dette er en annen trygg ”sti”. Det vil si at frelsen er i Jesus og han alene. Den som tror på Sønnen har evig liv, ganske enkelt fordi ”dette liv er i Hans Sønn (1 Joh. 5,11). I Jesaja 53 leser vi om avveier: ”..vi vendte oss hver til sin vei…”. Disse veiene har forskjellige navn. En heter religionene, en annen ”jeg gjør så godt jeg kan”, og en tredje ”jeg er ikke verre enn andre”. Dette er selvlagde ”stier” som fører til en evighet borte fra Gud. Alle bygger på det menneske selv er og kan gjøre. Det som aldri holder mål i Guds øyne, han som krever fullkommenhet. Derfor ordnet Gud selv en trygg frelsesvei: ”Skylden vi alle lot Herren ramme Ham”. Jesus ble skyldig i vår skyld. Tok vår straff, og gjorde opp for alle menneskers synd, en gang for alle. Et oppgjør som har evig gyldighet. Gud er fornøyd med det oppgjøret. Hør hvor trygg denne ”stien” er; ”Ingen av dem som tar sin tilflukt til Ham dømmes skyldig” (salme 34,23). Det er godt å gå ”Jesus-stien”.

Den siste ”stien” vi nevner er denne:

Frelst av nåde.

Nåde kommer av det greske ordet gratia og betyr gratis. Det vil si å få noe uten noen for form motytelse av noe slag. Et flott ord når det gjelder frelsen. Vi behøver ikke gi Gud noe igjen, for å bli eller være en kristen, verken av bønner, anger eller hva det måtte være. Til de kristne i Efesus heter det; ” Av nåde er dere frelst….”. Det gjelder også dagens kristne. Derfor kunne sunnmøringen Sigvart Engeset skrive følgende:

”Slik som er, Herren i nåde til barnet sitt ser. Om synder og tvil det er heile mi ære, Han er min frelser og det vil han vera. Nåden er fri og eg kvilar meg der slik som eg er”. For Gud er fornøyd med Jesus.

Det er trygt å holde seg til ”nådestien” når det gjelder ens frelse.