Høsten har vært preget av uro i Jerusalem. Kravet er tilgjengelighet og eierskap til tempelplassen! Navnet «Tempelplassen» kommer av at det har stått et tempel der. Men arabiske ledere omtaler ikke stedet for tempelplassen. I dag blir det sagt at det aldri har stått noen tempel i Jerusalem! Men løgnen blir trodd på og er arabisk propaganda!

Profeten sier at fienden har gjort landet til sine eiendommer og gjør det «med hjertens glede og med inderlig forakt, for å drive ut dem som bor der, og plyndre det.» Esek 36,5. I dag er dette politikk og krav om Jerusalem.

Moriafjellet

Det var Abraham og Isak som kom først til stedet (1Mos 22,1). Salem er et eldre navn på Jerusalem. Her kom kongen Melkisedek og velsignet Abraham (1Mos 14,18). Da David var konge, kjøpte han området som i dag er tempelplassen i Jerusalem. Da var stedet en plass hvor de tresket hvete. Treskeplassen ble kjøpt av David for seks hundre sekel gull (1Krøn 21). Her bygde Salomo templet, Guds hus i Jerusalem. «Så begynte Salomo å bygge Herrens hus i Jerusalem, på Moria-fjellet. Det var der Herren hadde åpenbaret seg for hans far David, på det stedet David hadde gjort i stand, på jebusitten Ornans treskeplass.» 2Krøn 3,1. Da jødene kom tilbake fra Babel, ble det på nytt bygd tempel der, og på Jesu tid var det Herodes som restituerte templet i Jerusalem.

Pga uro er i dag folket redde, og foreldre i byen følger barna til skolen og barnehagen. Salmisten sier vi skal be om fred for Jerusalem. Vi ber om Guds velsignelse over landet:

«Herren velsigne deg og bevare deg! Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred! Slik skal de legge mitt navn på Israels barn, og så vil jeg velsigne dem.» 4M 6,24fl.