I begynnelsen av august markeres Tisha B'Av. Det er den 9. dagen i måneden Av (6.-7. august). Dagen markeres med faste og bot. Saken gjelder ødeleggelsen av templet i Jerusalem.  

Av Ivar Gjerdi

Jesus var opptatt av at mennesker skulle se og oppleve hva det vil si å ha et rikt og tillitsfullt bønneliv. Derfor lærte han sine nærmeste hvordan de skulle be. Og han formulerte den bønnen som vi i dag opplever som en rikdom og en velsignelse, og som også er der som en hjelp og et mønster for den frie bønn.

Av Per Hilleren

Eg tenkjer på ordet hjå Peter om levande steinar som er utvalde til eit åndeleg hus. Som kristne menneskje er vi som steinar som blir lagde til rette i muren til eit einaste Guds rike i verda. Nå vil eg ikkje her nemna noko om dei ymse ting korkje ved steinane eller byggverket, men eg tenkjer på at det er lagt omfer etter omfer i muren. Og det rimelege er at den snart er komen høgt nok, at den snart skal slutta av. Korleis murer vi i dag, korleis er materialet til vår omfer i muren?

Av Kjell FurnesGud har i si omsorg og kjærleik kledt sine barn i forskjellige kledningar. Det går både på dette livet og det evige. Vi kan her ta på tre.


Det er et området i Israel som har stor oppmerksomhet. Det omtales med forskjellige navn. Noen sier Vestbredden og andre okkupert land.

Underkategorier