Til de Israelske høytidene blir det spist mange forskjellige frukter. Ett av dem er granateple. Frukten er utrykk for Guds velsignelse.

«Når Herren din Gud fører deg inn i et godt land, et land med rennende bekker, med kilder og dype vann, som veller fram i dalene og på fjellene, et land med hvete og bygg og vintrær og fikentrær og granatepletrær, et land med oljetrær og honning...» 5Mos 8,7f
Granateple er sunt og godt. Frukten er næringsrikt og har et høyt nivå av antioksidkanter. C, A og E vitaminer. Den er god for blodomløpet, renser kroppen fra avfallstoffer og er god for blodsukker, øynene, kolesterol m.m. Grunnen til at den har en slik positiv virkning på kroppen vår, er at den er velsignet av Herren.

Presten
Ypperstepresten hadde granateple festet på kledningen sin. Kledningen er omtalt i 2 Mos 28. «På kanten nederst skal du sette granatepler av blå, purpurrød og karmosinrød ull, og blant dem skal det være gullbjeller rundt omkring. Først skal det være en gullbjelle og et granateple og så igjen en gullbjelle og et granateple. Slik skal det være rundt hele den nederste kanten på overkjortelen.» 2Mos 28,33f

Ypperstepresten sin oppgave var å betjene folket. Til enhver tid skulle det alltid være offer på alteret til soning for synden. Folket sitt forhold til Gud, hvilte på prestens tjeneste i templet. En kunne høre presten gjøre sin gjerning. Granateple og bjellene var til påminnelse om gjerningen som ble gjort. Det skapte takknemlighet.

Hele prestens tjeneste og liv i templet er forbilde på Jesus og den prestetjeneste han kom og utførte. «Men da Kristus kom som yppersteprest for de goder som skulle komme, gikk han gjennom det telt som er større og mer fullkomment, som ikke er gjort med hender – det vil si: som ikke er av denne skapning. Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen én gang for alle, og fant en evig forløsning.» Heb 9,11f. Jesu liv og gjerning, død og oppstandelse er gjort én gang for alle. Det er nok det som Jesus gjorde. Det er ingen ting som skal legges til etter trekkes i fra. Guds frelse hviler i det Jesus har gjort. Det rette forhold til Gud er å regne med Jesus.

Det blir sagt at det er 613 frø i granateple. Det er like mange som lovene i jødedommen. Noen av disse lovene var knyttet til offer og prestetjenesten. Jesus oppfylte dem alle. Det er ingen lover som er glemt eller oversett. «Derfor er han mellommann for en ny pakt, for at de som er kalt, skal få den evige arv som var lovt, etter at det har funnet sted en død til forløsning fra overtredelsene under den første pakt.» Heb 9,15.

Når vi ser granateple i butikkhyllen eller blir servert den nydelige røde saften av frukten, er det til påminnelse og lovprisning til Ham som gjorde alt for at jeg skulle komme i rett forhold til Gud, min Far. Det er på grunn av Jesus. Det er noe sunt og godt med evangeliet: «... og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd.» 1Joh 1,7.

Kongen
Granateple har en krone. Det er som å se Davids stjernen. Det er til påminnelse til Ham som er Kongenes Konge. Det er lovet en konge til Davids trone i Jerusalem. Jesus sier at Jerusalem er byen til den store kongen (Mt 5,35).

Herren sa til Salomo: «....så vil jeg trygge din kongetrone i Israel til evig tid, slik som jeg lovte din far David da jeg sa: Det skal aldri mangle en mann av din ætt på Israels trone.» 1Kong 9,5. Israels Gud er trofast. Løfte til Maria vil bli oppfylt. Jøden er tilbake til Israels land. Folket feirer Herrens høytider i Jerusalem. Snart kommer kongen. Vi hører lyden av kongens fortrinn. Bjellene signaliserer kongen og prestens komme! Det er kongen med de naglemerkte hender.

«Han skal være stor og kalles Den Høyestes Sønn. Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone, og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikke være ende på hans kongedømme.» Lk 1,32f.

«Velsignet være han som kommer i Herrens navn!» Sal 118,26.