Av Lars Gjøseter

«Der kommer en ende, enden kommer, den våkner opp imot deg, se det kommer.»
Esek 7,6.
Her på jorden får alt ende. Men evigheten har ingen ende.
På jorden er mye sorg og mye nød. Meget som tynger, trykker, sårer og gjør ondt. Men der kommer en ende på alt dette for Guds folk.

1.Der kommer en ende på de troendes pilegrimsvandring.
Jesus har lovet at han skal komme og hente oss hjem til seg. Og: «Han kommer snart!» Åp 22,12.
«For ennå er det bare så kort en stund, så kommer han som komme skal, og han skal ikke dryge.» Heb 10,37.
«Når jeg har beredt dere sted, kommer jeg igjen og vil ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er.» Joh 14,3.
«For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem rykkes i skyer opp i luften for å møte Herren, og så skal vi alltid være med Herren.»  1.Tess 4,16-17.

Verden har vært for bruden et fengsel.
Nå skal hun løses av lenker og bånd.
Her har hun kjempet seg frem gjennom trengsel.
Nå skal hun krones i frihetens land.

Kjempende Guds barn: Der kommer en ende på din kamp og trengsel.
Lidende Guds barn: Der kommer en ende på din lidelse. Snart skal Gud tørre av den siste lidelseståre av dine øyne.
Fattige Guds barn: Der kommer en ende på din fattigdom. Snart skal Gud utdele sin arv til deg.
Det er «…en uforgjengelig, usmittet og uvisnelig arv, som Gud har gjemt i himlene for dere.» 1.Pet 1,4.
Bare en liten stund, så er vi over alle vanskeligheter.

Snart er vi hjemme og står for tronen,
hva gjør det da om solen har oss brent?
Når hytten faller, så får vi kronen,
og alt elende er så dermed endt.

Lovet være Jesus!

2.Der kommer en ende på de ufrelstes syndeliv.
Når døden kommer, da blir det slutt med å synde.
Da vil alle de ufrelste gråte og jamre seg for at de sa nei til frelsen i Jesus.
«Dere skal gråte og skjære tenner, når dere får se Abraham og Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike, men dere selv er kastet utenfor.» Luk 13,28.
Ufrelste leser: Husk at der kommer en ende på ditt liv her på jorden.
Du skal ikke alltid få more deg i verden. Du skal ikke alltid få tilfredsstille dine syndelyster.
Der kommer en dag at du vil bittert angre at du ikke ga Jesus ditt hjerte.

Derfor, ufrelste venn: Kom til Jesus nå mens du har tid. Og kom mens Jesus kaller. Han skal ikke kalle bestandig.
Bøy deg for ham nå og be ham om nåde og frelse.
«Han vil være deg nådig ved lyden av ditt skrik, når han hører det, svarer han deg.» Jes 30,19.
«De røde blodsdråper fra Golgata roper om nåde og frelse for deg!»