Av Roald Evensen

Den som elsker Jesus elsker hans ord/bibelen. Paulus legger særlig vekt på nødvendigheten og fruktene av å fylle seg med Guds ord når han sender sitt brev til forsamlingen i Kolosse. Denne sommeren har flere skrifter i NT stått på leseplanen i vårt hjem,  - bla Paulus brev til kolosserne.

Jeg undres stadig hvordan særlig Paulus klarte å formulere og «trykke inn» så mange sannheter bare ved å bruke få ord. Han hadde mye på hjerte men brukte ofte få ord. Det samme kan sies om Jesus. I Kolosserne 3 vers 16 står følgende: «La Kristi Ord bo rikelig i dere i all visdom, slik at dere underviser og formaner/oppmuntrer hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger, og ved nåden synger i deres hjerter for Herren».

Du trenger ikke være profet i dag for å registrere at det er kamp om Guds ord. Det tragiske er at det er kamp om Ordets plass, gyldighet og sannhet mitt i den kristne forsamling og de de kristne hjem. Under lesningen av kolosser brevet og da særlig vers 16 i kapittel tre, kom følgende ettertanke. Mente Paulus at «rikelig med Guds ord» bare skulle være plass og rom for i den offentlige kristne forsamling? Er ikke den viktigste kristne forsamling der» to eller tre» er sammen i sine private hjem?

Hjemmet
Jeg tror vi må oppgradere forståelsen av hjemmet som den viktigste plassen for Guds ords lesning og virkning. Det kristne hjemmet og det kristne ekteskapet er en av de viktigste bærebjelkene i vårt samfunn. Mye vil svikte ute i samfunnet når kvaliteten på åndelig substans forvitres i hjemmene. Derfor er min bønn og oppfordring i dag til kristne ektefolk og familier,- legg vinn på opplesningen av Bibelen.

Med andre ord les bibelen i lag hjemme, og etterfølg gjerne lesningen med samtale og bønn rundet det som er lest. Putt gjerne på en sang eller to om det faller naturlig inn. Siden jeg selv er mann som skriver dette, vil jeg gjerne få si følgende. Jeg er overbevist om at vi menn svikter og har sviktet betydelig når det gjelder å ta ansvar for Guds ord og bibelens plass på hjemme bane. Her har jeg tapt mange kamper og vunnet noen.

I våre dager med all den tilgang på forkynnelse tilgjengelig via ulike media, står vi i fare for å miste vårt nære personlige forhold til egen bibel lesning. Les ikke bare sammen fra en andaktsbok, men bruk bibelen som «lesebok». Dersom du som mann sliter med å lese, gi da boken til din kone eller et barn som mestrer lesingen bedre.

Mannens ansvar
Til slutt en oppmuntring til oss menn og vårt kall på hjemme bane. Vi menn skal på det åndelige plan ha noen av de samme funksjoner på hjemme plan som Jesus har i Menigheten:
Prest,- tale konens og familiens sak for Gud som forbeder.
Profet,- formidle Guds gode tanker inn i familien i ord og i handling, og sørge for at mismot ikke ødelegger atmosfæren i hjemmet.
Konge,- en mann etter Guds bilde er satt til å styre og lede sitt hjem og familie etter bilde av Jesus som styrer menigheten som hode.