Av Ivar Gjerdi

«Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du ga meg fra verden. De var dine, og du ga meg dem, og de har holdt fast på ditt ord.
Nå vet de at alt som du har gitt meg, er fra deg. For jeg har gitt dem de ord du ga meg, og de har tatt imot dem. Nå vet de i sannhet at jeg er gått ut fra deg, og de har trodd at du har sendt meg. Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, for de er dine.» Joh. 17, 6-9.

Bibelversene er fra Jesu yppersteprestlige bønn som peker fram Jesu lidelse og død: «Far, timen er kommet.» Her legger han denne saken fram for Gud.

Jesu forbønn for sine står sentralt i Guds ord og den kristne tro. Guds menighet kalles jordens største under, og ikke uten grunn. Det er et stort under å være vitne til hvordan Gud bygger sitt rike. Mennesker kalles av Gud til frelse i Jesus Kristus og rekrutteres inn i dette rike. Og det er et like stort under å få være vitne til hvordan de ved troen blir bevart i denne vanskelige verden. Og hemmeligheten er Jesu forbønn for sine. Det faktum at vi kan bli bevart har sin grunn i at Jesus i sin grenseløse kjærlighet har den største omsorg for alle sine.

Han legger fram dette faktum for Gud: De er jo dine, de tilhører oss. Det er den sterkeste grunn vi kan påberope oss når vi ber om bli bevart. Garantien ligger i at vi lever i Guds nåde. Middelet Gud har gitt oss er Ordet. «Jeg har gitt den ditt ord», sier Jesus. Vi skal bevares og rustes ved Ordet. Han vil hellige oss i sannheten. Jesus har selv kommet med ord fra Guds munn. Kraftkilden er og blir Guds ord. Han vil eie oss for alltid.

«Og dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus. Jeg har forherliget deg på jorden da jeg fullførte den gjerning du gav meg å gjøre. Og nå ber jeg at du, Far, vil gi meg den herlighet som jeg hadde hos deg før verden ble til. -.» Joh. 17, 3 – 5.

Jesus vil at vi skal trøste oss med at vi hører Herren til, at vi kjenner Gud og Sønnen Jesus Kristus. Den vissheten hviler på løftet fra Gud, som skal fylle hjertene våre med fred og glede. Jesus ber for oss alle: «Hellige Far, bevar dem i ditt navn.»

«Derfor kan han også fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham, fordi han alltid lever og går i forbønn for dem.» Hebr. 7,25.

Ja, vi er på Jesu bønneliste!