Av Ivar Gjerdi

«Da sier Jesus til ham: «Stå opp, ta båren din og gå! Straks ble mannen frisk, og han tok båren sin og gikk.» Johannes 5, 8-9.

Vi er ved Betesda, som betyr «barmhjertighetens hus.» En dam utenfor saueporten. Den lå nord for tempelplassen og ledet ut mot Kedrondalen. Her lå de syke, tett i tett. Noen hadde ligger der i flere år. Alle med håp om å bli friske. Men for noen blir ventetiden utålelig lang, særlig for han som hadde ventet i 38 år. Det føltes sikkert også urettferdig at det ikke var noen form for køordning. Alle ventet på at vannet skulle røre på seg. En engel kom fra tid til annen og rørte opp vannet, og den som da først kom ut i vannet ble frisk. Men han som hadde ventet så lenge, trengte hjelp for å komme uti, uten å få det. Men så kommer Jesus.

«Vil du bli frisk?» er spørsmålet Jesus stiller. Jesus valgte en som nærmest hadde gitt opp kampen om å komme først. Ved å gjøre slike under ville Jesus at folk skulle se at han var mer enn et menneske, at han var Guds sønn. Gud er Herre, og hans veier er ikke alltid slik vi ønsker eller forstår. Jesus gjorde Betesda til et barmhjertighetens hus, og han snudde opp ned på rekkefølgen. Den lamme var blitt oversett helt til Jesus kom, og han kjente ikke Jesus. Det viser svaret. Han trodde at vannet måtte bli opprørt. Med befalingen «Stå opp, ta båren din og gå» brytes begrensningen som ligger i det helbredende vannet. Mannen tar Jesus på ordet, tar båren og går til stor forargelse for jødene. Det var jo sabbat med strenge regler for hva man kunne foreta seg. Jødene får vite at det var Jesus som handlet, og de anklaget ham for at han helbredet på sabbaten og at han hadde forledet den lamme til å bryte sabbatsbudet. Og de begynner å forfølge ham. Men Jesus sier og gjør det som er hans oppdrag som Guds sønn. Han er tilgjengelig, også på en helligdag.

Vi skal med frimodighet få legge hverandre i Guds hender, også med bønn om helbredelse. Og Gud griper som før inn i menneskers liv, men ikke alltid slik vi håper og forstår. Og det kan føre til tunge prøvelser og mange hvorfor. Men vi skal vite at Gud alltid vil være der hos oss med sin omsorg, nåde og kraft.

«Vær sterk, min sjel, i denne tid når du har tungt å bære. Hold ut i prøvens stund og lid
de døgn du går i lære. En dag til slutt blir mørket brutt av lyset fra Guds fremtid.

Gi håpet rom i denne tid, hvor langt du enn er nede. Hos dem som taper i sin strid, er Herren skjult til stede. Ved Kristi verk skal du bli sterk og hvile i Guds fremtid.» Svein Ellingsen.