Hver høst er vi vitne til grågåsen som reiser fra Norge til sørlige strøk av verden. Årsaken er at vinteren kommer. Nå søker den varmere omgivelser. De flyr alltid som en V-formasjon. Og ved denne formasjonen kan flokken på mange titals fugler fly 71% mer effektiv, enn om de skulle fly hver for seg.

Grågåsen presser luften oppover og gjør det letter for den som kommer bak. Når den fremste fuglen blir sliten og trøtt, legger den seg lengre bak i flokken, og en annen fugl tar oppgaven med å lede flokken videre. Slik bytter de hele veien. Grågåsen «prater» hele tiden med hverandre, og slik holder de både motet og farten oppe.

Blir en gås skadet og ikke kan fly sammen med de andre, så forlater to andre gjess formasjonen for å hjelpe og beskytte den gåsen som er skadet. De bli værende sammen med den til den kan fly igjen eller er død.

Grågåsen er monogam, det vil si at den har den samme make gjennom hele livet.

Bibelen forteller om trekkfuglene: «Selv storken under himmelen kjenner sine tider, og turtelduen og svalen og tranen passer tiden når de skal komme. Men mitt folk kjenner ikke Herrens lov.» Jer 8,7.
Trekkfuglen er også bilde på jødene som kommer hjem til Israel. «Hvem er disse som kommer flyvende som skyer, som duer til sine dueslag?» Jes 60,8. Bibelen bruker dette bilde på jødens tilbakekomst til fedrene sitt land. En due kan fjernes fra der den bor og fraktes langt av sted. Men den finner alltid veien hjem igjen. Den løfter seg mot himmelen, og med noen få vingeslag orienterer den seg og flyver hjem.

Jødene har bodd blant fremmende nasjoner og kulturer i snart 2000 år. Så vaktes hjemlengselen til fedrenes land. Mange slektsledd har gått siden de måtte forlate Judea og Samaria. Men nå kommer jødene tilbake. Bibelen forutsa det. «Frykt ikke! Jeg er med deg. Fra Østen vil jeg la din ætt komme, og fra Vesten vil jeg samle deg. Jeg vil si til Norden: Gi dem hit! – og til Syden: Hold dem ikke tilbake! La mine sønner komme fra det fjerne og mine døtre fra jordens ende.» Jes 43,5-6.

Elie Wiesel, Holocaust-overlever, forfatter og vinner av Nobels fredspris sa det engang slik:
«Når en jøde besøker Jerusalem for første gang, er det ikke første gang, det er som å komme hjem.»