Genesaretsjøen i Galilea er formet som en harpe. På hebraisk blir sjøen kalt for Kinneret. Den er også kalt for Tiberiassjøen. Den er rundt 53 km i omkrets, 21 km lang og 12 km bred. Den har et totalt areal på 170 km2 og har en maksimal dypde på ca 45 meter. Siden den er 212 meter under havet gjør den til den lavestliggende ferskvannsinnsjøen i verden, - og den nest laveste innsjø i verden, etter Dødehavet – som er en saltvannsinnsjø. Begge disse er i Israel.

Av Jan Veiby

«Takk for alt!  For dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus»  1 Tess. 5,18.

Av  Oskar A. Jørgensen (Arkivet)

At Israel, Guds utvalgte jordiske paktsfolk, formidleren av Guds profetiske ord om en selvåpenbaring av Gud – Jesus Kristus – i tidens fylde,  første gang som frelser og forsoner og annen gang som Kongenes Konge, er visere på tidens ur, erkjennes vel av de fleste troende i dag.

Av Edvard Foss

Han hadde vært aktiv i misjonsarbeidet i alle år. Formann på bedehuset. Fast medlem i musikkkoret, og når det det var møter, var han alltid på plass. Samlingen om Guds ord og det kristne fellesskap hadde i alltid vært viktig for ham.

Av Per Sverre Bårdsen

Overskriften er hentet fra Efeserbrevets tredje kapittel, vers 20. I samme brev, kapittel 1 vers 19 leser vi om at Guds makt er overveldende stor for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft.

Underkategorier