Av Edvard Foss

Det er i Lina Sandell sin kjente sang, på nr 49 i sangboken vår, vi finner sangstrofen «jeg har en broder ved Guds side». En sang hun skrev i 1861, 29 år gammel. Det er altså ikke en eldre kristens vitnesbyrd etter et langt liv med Gud, om hvor rik det er å være frelst, vi leser, men en ung kvinnes erkjennelse av hva hun har i Jesus. Sangen begynner med en bønn, «O Jesus åpne du mitt øye, så jeg kan se hvor rik jeg er». Så fortsetter den med sju «Jeg har», før den avsluttes med nok en bønn. «O Jesus Krist forøk meg troen, så jeg kan se min herlighet». En bønn om ikke bare å vite om det en har i Jesus, men om å «se» det. Det vil si leve i erkjennelse av at slik det nevnes i disse sju «Jeg har», slik er det for et Guds barn. Bibelen, «faktaboken» bekrefter det.

Sangen vender vår oppmerksomhet mot den himmelske verden, mot Jesus ved Guds høyrehånd. En rik og dyrebar sannhet for en kristen. Det er kun den som er frelst ved troen på Jesus alene, som kan ta til seg denne sannhet. En ikke kristen kan ikke det, han har ikke tatt imot Jesus som frelser. Han er ikke rik, men fattig åndelig talt. Guds barn derimot kan glede seg over at «broderen ved Guds side» er på min side. Hebreerbrevet 9,24 sier følgende: «han åpenbares for Guds åsyn for vår skyld», eller som det står i en dansk oversettelse «til beste for oss». En som er på vår side ved Guds side.  Job sier det slik; «Min talsmann er min venn». En venn er en som er for oss og ikke mot oss.

Hva betyr det så at «Jeg har en broder ved Guds side som alltid treder fram for meg»? La meg nevne noe av det:

«Han vet om min sak». Jesus kjenner til hvordan vi har det akkurat nå, den enkelte av oss. Han vet om sorg og savn, sykdom og smerte, motgang og prøvelser. Ja, alt som ligger oss på hjerte av uro og bekymringer kjenner han til. Ingenting er ukjent for ham. Til Israelsfolket som hadde vært nærmere fire hundre under slavepisken i Egypt, ble det sagt: «Jeg vet hva de lider» eller som det heter i en oversettelse; «Jeg kjenner lidelsene deres». Vi er fullt ut forstått av Jesus, han som bryr seg om sine. «Langt bortefra forstår du alle mine tanker» sier salmisten (Salme 139,2). Peter skriver i 1 Pet. 5,7: «han har omsorg for dere». Det kan like gjerne stå; «han bryr seg om dere». Slik er vår himmelske broder. Han forstår og bryr seg om sine.

«Han ber for meg». Den du bryr deg om ber du for, er det sagt. Ypperstepresten i Israel hadde blant annet som oppgave å be for folket. Han hadde en brystduk med tolv edelsteiner hvor navnet på hver av Israelfolket stammer var inngravert. Edelsteiner vil si at de var dyrebare for ham, slik også en kristen er for Jesus. Dyrebare i hans øyne. Som ypperstepresten skulle minne om folket for Herrens åsyn (2 Mos.28,30), ber Jesus for oss nå i dag. «Han lever til alltid å gå i forbønn for oss» (Hebr.7.25). Som Guds barn har du vært nevnt i himmelen i dag.

«En talsmann tro i nøden». Ordet talmann finnes flere stede i bibelen, blant annet i 1 Joh.2,1.  Der er ordet nevnt i forbindelse med «Når noen synder». Det er ikke meningen at vi kristen skal leve et liv i likegyldighet overfor synd, slik at vi tar det lett med synden. Tvert imot. Vi skal vokte oss for synden å be Jesus bevare oss fra fall. Men det skjer at vi faller i synd. Fristelsen ble for sterk, viljen svak og nederlaget et faktum. Da, og akkurat da, har vi en talsmann hos Faderen, som taler vår sak. Han er slik det egentlig står, forsvarsadvokaten som «tilkalt og utsendt for å være oss til hjelp». Han tar saken og sier «også denne synd var medregnet da jeg døde på korset for all verden synd». Han er en soning for alle vår synder. Det vil si at han lar sin død og lidelse gjelde som oppgjør for synden, for fallet. Og Jesus hans sønns blod renser oss fra all synd. Velsignede broder ved Faderens side, som lar hele sin rettferdighet gjelde som vår rettferdighet.

Til slutt dette. Guds barn har alltid en broder ved Guds side, hver dag, hele livet. Der vil han være til best for oss, inntil den dag han reiser seg fra plassen ved Guds høyre hånd, for å hente sine hjem. «Å min venn skal du da være i blant dem?»

Jeg har en broder ved Guds side av Edvard Foss

Det er i Lina Sandell sin kjente sang, på nr 49 i sangboken vår, vi finner sangstrofen «jeg har en broder ved Guds side». En sang hun skrev i 1861, 29 år gammel. Det er altså ikke en eldre kristens vitnesbyrd etter et langt liv med Gud, om hvor rik det er å være frelst, vi leser, men en ung kvinnes erkjennelse av hva hun har i Jesus. Sangen begynner med en bønn, «O Jesus åpne du mitt øye, så jeg kan se hvor rik jeg er». Så fortsetter den med sju «Jeg har», før den avsluttes med nok en bønn. «O Jesus Krist forøk meg troen, så jeg kan se min herlighet». En bønn om ikke bare å vite om det en har i Jesus, men om å «se» det. Det vil si leve i erkjennelse av at slik det nevnes i disse sju «Jeg har», slik er det for et Guds barn. Bibelen, «faktaboken» bekrefter det.

Sangen vender vår oppmerksomhet mot den himmelske verden, mot Jesus ved Guds høyrehånd. En rik og dyrebar sannhet for en kristen. Det er kun den som er frelst ved troen på Jesus alene, som kan ta til seg denne sannhet. En ikke kristen kan ikke det, han har ikke tatt imot Jesus som frelser. Han er ikke rik, men fattig åndelig talt. Guds barn derimot kan glede seg over at «broderen ved Guds side» er på min side. Hebreerbrevet 9,24 sier følgende: «han åpenbares for Guds åsyn for vår skyld», eller som det står i en dansk oversettelse «til beste for oss». En som er på vår side ved Guds side.  Job sier det slik; «Min talsmann er min venn». En venn er en som er for oss og ikke mot oss.

Hva betyr det så at «Jeg har en broder ved Guds side som alltid treder fram for meg»? La meg nevne noe av det:

«Han vet om min sak». Jesus kjenner til hvordan vi har det akkurat nå, den enkelte av oss. Han vet om sorg og savn, sykdom og smerte, motgang og prøvelser. Ja, alt som ligger oss på hjerte av uro og bekymringer kjenner han til. Ingenting er ukjent for ham. Til Israelsfolket som hadde vært nærmere fire hundre under slavepisken i Egypt, ble det sagt: «Jeg vet hva de lider» eller som det heter i en oversettelse; «Jeg kjenner lidelsene deres». Vi er fullt ut forstått av Jesus, han som bryr seg om sine. «Langt bortefra forstår du alle mine tanker» sier salmisten (Salme 139,2). Peter skriver i 1 Pet. 5,7: «han har omsorg for dere». Det kan like gjerne stå; «han bryr seg om dere». Slik er vår himmelske broder. Han forstår og bryr seg om sine.

«Han ber for meg». Den du bryr deg om ber du for, er det sagt. Ypperstepresten i Israel hadde blant annet som oppgave å be for folket. Han hadde en brystduk med tolv edelsteiner hvor navnet på hver av Israelfolket stammer var inngravert. Edelsteiner vil si at de var dyrebare for ham, slik også en kristen er for Jesus. Dyrebare i hans øyne. Som ypperstepresten skulle minne om folket for Herrens åsyn (2 Mos.28,30), ber Jesus for oss nå i dag. «Han lever til alltid å gå i forbønn for oss» (Hebr.7.25). Som Guds barn har du vært nevnt i himmelen i dag.

«En talsmann tro i nøden». Ordet talmann finnes flere stede i bibelen, blant annet i 1 Joh.2,1.  Der er ordet nevnt i forbindelse med «Når noen synder». Det er ikke meningen at vi kristen skal leve et liv i likegyldighet overfor synd, slik at vi tar det lett med synden. Tvert imot. Vi skal vokte oss for synden å be Jesus bevare oss fra fall. Men det skjer at vi faller i synd. Fristelsen ble for sterk, viljen svak og nederlaget et faktum. Da, og akkurat da, har vi en talsmann hos Faderen, som taler vår sak. Han er slik det egentlig står, forsvarsadvokaten som «tilkalt og utsendt for å være oss til hjelp». Han tar saken og sier «også denne synd var medregnet da jeg døde på korset for all verden synd». Han er en soning for alle vår synder. Det vil si at han lar sin død og lidelse gjelde som oppgjør for synden, for fallet. Og Jesus hans sønns blod renser oss fra all synd. Velsignede broder ved Faderens side, som lar hele sin rettferdighet gjelde som vår rettferdighet.

Til slutt dette. Guds barn har alltid en broder ved Guds side, hver dag, hele livet. Der vil han være til best for oss, inntil den dag han reiser seg fra plassen ved Guds høyre hånd, for å hente sine hjem. «Å min venn skal du da være i blant dem?»