The Jerusalem Post gir ut hvert år et eget bilag med presentasjon av de mest 50 jøder som har vært markert innen politikk, kultur, medisin, litteratur og vitenskap. I hovedsak gjelder dette jøder som bor i Israel, men dette året ble det noe annet. Det ble Ukrainas president, Volodymur Zelensky. Han har jødiske foreldre og oldefaren hans mistet livet i Holocost.

En hardt presset president har ledet en samlet nasjon, og samtidig fått hele den vestlige verden på linje mot Russland. Det har ført til sanksjoner mot Russland både fra USA og Europa. Finnland og Sverige har søkt medlemskap i Nato. Zelensky har talt til flere nasjonalforsamlinger, FN og Nato. Zelensky taler direkte til hjertene, og i vårt eget Storting ble det til stående applaus. Dette skjedde også i den danske Folketinget og i den amerikanske Kongressen.

Mellom 1941 og 1944 ble over en million ukrainske jøder drept som følge av krigen og at jødene skulle utryddes. Dette lykkes ikke. I dag er det en jøde som er president i Ukraina. Russlands invasjon og krigføring av Ukraina, har ført til store endringer i Europa. Energi krisen har ført til avtale av gass fra Israel. Verdens øyner er vendt mot Israel og jøden i Ukraina.

Det er underlig at dette skjer i en tid som nå. Hva er jøden og dette folket? Det er en gåte at ikke jødene er blitt borte.

Romerne jaget dem ut av Judea og Jerusalem i år 70 og folket ble sprett rundt om i hele verden. Likevel er folket der og har sin identitet, høytider, språk og historie. Jødene synger fortsatt Davids Salmer og leser Salomos ordspråk. Moses sine skriftes siteres hver dag. De hilser hverandre og sier: Neste år i Jerusalem!

Zelensky i Ukraina er et vitnesbyrd om at Isaels Gud er trofast og verner om sitt folk. Herren sier: «Han fant ham i et øde land, i villmarken, blant hyl fra villdyr i ørkenen. Han vernet om ham, han våket over ham, han voktet ham som sin øyesten.» 5Mos 32,10. Vi leser at jødene er et eiendomsfolk: «For et hellig folk er du for Herren din Gud. Deg har Herren utvalgt av alle de folk som er på jorden til å være hans eiendomsfolk.» 5Mos 14,2.

Israels Gud har ikke lagt bort sine planer med det jødiske folket. «For Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall.» Rom 11,29.

Kongen av Preussen spurte sin hoffprest: «Kan De med få og enkle ord bevise at Bibelen er sann og troverdig?» Presten svarte: «Jødene, Deres Majestet».