Bjrk i vrskrudAv Kurt Urhaug

Elias Blix har sett sitt preg på våren med salmene han skrev. «No livnar det i lundar» og «Gud signe vårt dyre fedreland» er sanger som nå synges mange steder i landet vårt.

Det er godt å kjenne vårfornemmelse når dagene blir lysere, temperaturen stiger og landet vårt får den grønne friske fargen! Salmen «No livnar det i lundar» har også mye av pinsepreget med seg. På samme måten som landet vårt opplever at våren kommer, og «atter som eit under Nytt liv av daude gror,» slik er det også med Guds Ånd og gjerning.

Salmen «No livnar det i lundar,» har tolv vers. Hvert vers er bygd opp om et bibelvers.

jesus i skyenav Arne Helseth- Dyrseth,

"Fra arkivet" januar 1949

«Mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet.» Tit 2,13.

Hva er det salige håp? Det er sannheten om Herrens tilkommelse for å hente menigheten hjem. Denne for oss velsignede sannhet var skjult for det GT hellige. Så lenge menigheten var en hemmelighet, var det umulig å kunne forstå denne sannhet.

Skjult sannhet

Jødene var vel kjent med at Guds Sønn skulle kommen til jorden som konge for å opprette fredsriket og herske i rettferdighet. Men sannheten om Kristi tilkommelse som brudgom for å ta sin brud hjem, var for dem ukjent.

Av Eivind Flå

Jesu Himmelfart

«Galileiske menn! Hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus, som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til himmelen! De vendte da tilbake til Jerusalem fra det berget som blir kalt Oljeberget og ligger nær ved Jerusalem, en sabbatsreise derfra.» Apg 1,11-12.

Kristi himmelfartsdag har helt siden 300-tallet blitt markert for å minnes at Jesus synlig for opp til himmelen 40 dager etter påske. Om disse dagene mellom påske og Kristi himmelfart står det i Apg 1,3: «I førti dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til.»

av Johannes Dåsvand. Evangelisten mai 1975.

Den Heilage Ande

Disse alvorlige ordene er hentet fra ett av menighetsbrevene.

De er sendt til en forsamling av troende. Løftene, formaningene og lærdommene i dette brevet er derfor i første rekke rette til forsamlingen. Dette gjelder også formaningen om å ikke utslokke Ånden. Det er Den Hellige Ånds arbeid i forsamling det spesielt er tenkt på her.

Men forsamlingen består jo av den enkelte som tilhører den, og derfor er dette et ord til oss troende- både enkeltvis og samfunnsmessig.

Den Hellige Ånds ild var tent. Vidt omkring var denne forsamlingen kjent for sin gudsfrykt: «Slik er dere blitt et forbilde for alle de troende i Makedonia og Akaia.»1Tess 1,7. Alt dette tilskriver apostelen Den Hellige Ånd. Ingen annen. Det var ved Åndens kraft de var blitt frelst i troen på evangeliet. Senere hadde de utstått «mye trengsel med glede i Den Hellige Ånd.»

Helliggjørelsen med vekst og fremgang i nåden, var alt en frukt av Den Åndens ild som var tent.

av Jan VeibyJesus er himmelbru

"Store er Herrens gjerninger, søkt av alle dem som har lyst til dem" Sal. 111,2.

Herrens gjerninger er store. Både i karakter, rikdom, skjønnhet og antall.

Herrens gjerninger er i sannhet store på alle områder.

Først og fremst er de store fordi Han som utfører dem er stor. "For du er stor, du er den som gjør undergjerninger. Du alene er Gud" (Sal. 86,10).

Gud Herren, den Allmektige, gjør sine gjerninger for å herliggjøre sitt navn, fremme sin gode vilje og frelse sin dyrekjøpte skapning. "De synger Guds tjener Moses` sang og Lammets sang, og sier: Store og underfulle er dine gjerninger, Herre Gud, du Allmektige! Rettferdige og sanne er dine veier, du folkenes konge" (Åp. 15,3).

Underkategorier