Jerikos murerRundt omkring i Israel er en hele tiden på kjente og ukjente bibelske steder. Det er rikt å reise i landet med Bibelen som guide.

I Judea og Samaria er det et sted som heter Lovprisningsdalen. Navnet kommer fra kong Josafat. «Den fjerde dagen samlet de seg i Lovprisningsdalen. Der lovet de Herren. Derfor heter dette stedet Lovprisningsdalen den dag i dag.» 2Krøn 20,26.

Moabittene gikk til krig mot Israel. Kongen i Juda, Josafat blir redd! Med sitt engstende hjerte roper han til Herren. Situasjonen bringer hele folket i bønn! Når saken blir lagt i Guds hand, så er det ikke lenger folket sitt ansvar, men Guds ansvar. «Da har Han det i sine hender tatt,» synger sangeren!

Hozava dalenBerakah i Judea og Samaria ser vi at Gud gjør ting noe annerledes enn hva vi ville ha gjort. Innbyggerne i Jerusalem gjorde seg klare til å stride mot den store hæren av moabittene, men i fortroppen skulle det være lovsanger. «Og han rådførte seg med folket og stilte opp sangere som skulle love Herren i hellig skrud, mens de drog ut foran den væpnete hæren. De skulle synge: Lov Herren, for hans miskunnhet varer til evig tid!» 2Krøn 20,21.

Til lærdom

Svært mye av fortellingene i Bibelen kommer fra Judea og Samaria. Det som her blir streket under er til ettertanke for både for Israel i dag og mange andre andre! I dag er det ikke moabittene som oppleves fiender. På Libanons grense står Hisbolla med våpen hentet fra Iran. I Syria er IS som hele tiden kommer med trusler til Israel. Atomavtalen med Irak er sårbar. Den største fienden er kanskje media sin løgnpropaganda om Israel og Judea og Samaria. Presidenten i Tyrkia er ufin i sin omtale av Israel. I Gasa bygges det flere tunneler til terrorvirksomhet mot Israel.

Israels fiende er stor. Berakah i Judea og Samaria bygges det en nå et nytt byggefelt, Beit Bracha. Stedet har et sterkt vitnesbyrd om å vende seg til Herren. Da blir det seier og velsignelse! Noe for Israel idag? Noe for deg? «Se, han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter.» Sal 121,4.