av Stig Andreasson

Bibel kveldssol

Den okkulte bølge – et endetidstegn.

« Ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer », skriver Paulus i 1 Tim.4 :1.

Noen vil kanskje med all rett bemerke, at forførende og demoninspirert religiøsitet alltid har forekommet innenfor hedenske religioner og blant mennesker som ikke har kjennskap til evangeliet.

Men legg merke til at i denne bibelteksten omtales den demoninspirerte forførelsen som en følge av et frafall fra troen. I dag er det dessverre mange bekjennende kristne som, uten å forstå det, er påvirket av forskjellige former for nyåndelighet med okkult bakgrunn, også kalt ”New Age”.

korsDa jeg på 1950-tallet kom til Frankrike for å delta i evangelisk arbeid hadde jeg ingen erfaring av konfrontasjon med okkultisme og nyåndelighet fra mitt hjemland Sverige.Vi hadde stort sett blitt forskånet for dette hjemme i Norden.

I en liten menighet i en forstad til Paris, talte jeg i et møte over ”kjødets gjerninger” fra Galaterbrevet 5. Der tales det om forskjellige synder, blant annet nevnes trolldom. På fransk sto det ”magi”, hvilket innbefatter forskjellige former for okkultisme. Jeg sa da noe om at ”du kanskje ikke har vært borte i magi og okkultisme, men misunnelse, selvhevdelse og rivalisering har du nok sluppet inn i ditt hjerte”. Disse syndene sto jo også nevnt i teksten. Etter møtet kom en av brødrene frem til meg å sa: ”Stig, i kveld sa du noe helt galt i din tale”. Jeg ble selvfølgelig litt perpleks. ”Du skal vite”, fortsatte min gode venn, ”at her i Paris har de fleste mennesker vært hos okkulte healere og likeså hos såkalte ”synske” for å få vite noe om fremtiden”. Jeg hadde skutt over målet på grunn av uvitenhet.

På 1970-tallet nådde den okkulte bølge også vår del av verden. Healing, transcendental meditasjon, yoga og andre mentale og fysiske teknikker med røtter i østens religioner har blitt svært utbredt hos oss. Helsevesenet benytter ”mindfulness”, som bygger på buddhismen, for behandling av stress, depresjon osv. Samtidig som Norge stadig er blitt mer sekularisert er det lett å merke at religion er på dagsorden som aldri før. Men det er typisk for nyreligiøse å hevde at det de driver med ikke har noe med religion å gjøre. De kaller det i stedet selvutvikling og spiritualitet.

Det er bare Bibelen som kan opplyse oss om hvordan vi som kristne skal forholde oss til alt dette med healing, reinkarnasjon og spiritisme. Den utfordrer oss også til å be om gaven til å skjelne åndene. I denne invasjon av åndelighet og alternativ behandling er nemlig mørke krefter i virksomhet. Alt dette er en følge av nåtidens åndelige frafall og et tegn på at vi virkelig lever i endetiden. Men også i dag virker Jesu Kristi evangelium til frelse og befrielse for hver den som tror. Et herlig eksempel på dette er den tidligere healeren Walter Vappianis gripende vitnesbyrd i den lille boken ”Healeren som ble helbredet”, som fins her på Evangelistens Forlag. Les den og gled deg over Jesu storhet og makt!