v/ John Roger Nesje

john roger nesje

17. mai er nettopp feiret i Norge. Jeg setter pris på denne dagen. Vi feirer friheten og grunnloven vår.

Jeg er glad for at noen forsvarte landet vårt mot angrep i 1940-45. Jeg er glad for friheten vi har og jeg er glad for de verdier grunnloven vår er bygget på. Her hører jeg til. Her er jeg hjemme. Likevel er ikke Norge mitt virkelige hjemland.

Bibelen lærer oss i hovedsak om to hjemland. Israel og Himmelen. Noen har sitt hjemland i Israel og noen har sitt hjemland i Himmelen.

HjemlandetIsrael.

Herren har gitt sitt løfte om landet til Abraham:

1.Mos 12:1: ”Og Herren sa til Abram: Dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus, til det landet som jeg vil vise deg!

Herren gjentar løftet flere ganger til Abraham, og også til Isak og Jakob. Dette løftet er ikke opphevet eller erstattet av noe annet. Landløftet til Abraham og hans etterkommere gjennom Isak og Jakob står fortsatt ved lag. Dette folket, jødene, har siden regnet dette som sitt hjemland. Men de har ikke alltid fått bo i dette landet. De har vært på flukt og vært bortført flere ganger. Sist i år 70 da Romerne jaget de ut av landet.

Nesten 2000 år etter dette opprettes staten Israel i 1948. Jødene fikk hjemlandet tilbake i sitt eie og flytter tilbake i store flokker fra hele verden. Herren er en Gud som holder sine løfter.

Esek 39:26-28: …når de bor trygt i sitt land, og ingen forferder dem. 27 Når jeg fører dem tilbake fra folkene og samler dem fra deres fienders land og helliger meg på dem for mange folks øyne, da skal de kjenne at jeg er Herren deres Gud. For jeg har bortført dem til folkene, men igjen samlet dem til deres land, og jeg lar ikke noen av dem bli tilbake.

 

Dette har Herren lovet. De bor ennå ikke trygt, men Gud har startet med å samle dem til deres land. Det gjenstår ennå mange Guds løfter til Israel som skal oppfylles, og de skal, og vil, oppfylles like sikkert som Gud har oppfylt sine løfter hittil.

Himmelen.

Herren har gitt sitt løfte om himmelen til sine barn:

Fil 3:20: Men vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser.

 

Herren har gitt dette løftet til alle som hører Ham til. Og han gjentar det. Den som hører mitt ord og tror Han som har sendt meg, han har evig liv. Joh 5:24. Disse som hører og tror, de har evig liv. Er du en av dem?

 

Like sikkert som alle andre løfter er oppfylt av Gud vil også dette løftet bli oppfylt av han. Det er Gud Herren selv som har lovet dette og gitt oss løftet, og hvem andre enn Han kan oppfylle dette. Vår egen Far i himmelen vil gjøre det. Du kan være trygg på at utfører og fullbyrder sitt ord. Han behøver ikke hjelp til det.

Du som hører Herren til har arverett til dette landet. Du som hører og tror har ditt hjemland i himmelen. Du bor her på jorden i fremmed land og venter at Jesus Kristus skal komme som frelser og hente deg hjem.

Se på Israel, de har fått sitt hjemland i eie og Herren fører sitt folk Israel hjem. Herren utfører det han har lovet. Han vil like sikkert gi deg ditt hjemland i eie og føre deg helt hjem. Til en evig fred og glede.

Har du ditt hjemland i himmelen?