Vestmuren m masse folkUNESCOs styre gjorde vedtak 15.april at navnet på tempelområdet i Jerusalem skal være Burakplassen.

Det er kalt opp etter et fabeldyr som skal ha fraktet Muhammed til himmelen. Vedtaket er basert på mytologiske fortellinger i stedet for historiske fakta.

Det er underlig at en organisasjon som UNESCO, benekter en jødiske tilknytning til tempelområdet i Jerusalem. Den jødiske forbindelsen går flere tusen år tilbake i historien.

 

Jesus i templet i jerusalemBibelen bekrefter

Bibelen er ikke bare en frelsesdokumentasjon, men også en troverdig historisk kilde. Kong David kjøpte området som idag er tempelplassen. Da var stedet en plass hvor de tresket hvete og bygg. Treskeplassen ble kjøpt av David for sekshundre sekel gull (1Krøn 21). Her bygget Salomo templet, Guds hus i Jerusalem ( 960 f.Kr).

«Så begynte Salomo å bygge Herrens hus i Jerusalem, på Moria-fjellet. Det var der Herren hadde åpenbaret seg for hans far David, på det stedet David hadde gjort i stand, på jebusitten Ornans treskeplass.»(2. Krøn 3,1).

Da jødene kom tilbake fra Babel, ble det på nytt bygget tempel der, og på Jesu tid var det Herodes som restituerte templet i Jerusalem. Profeten Jesaias hadde bosted Jerusalem, og Herren sier ved profeten: «For mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk.» Jes 56,7.

Jesus var mange ganger som barn og ungdom i templet. Josef og Maria lette etter Jesus og fann han i templet. «Og han sa til dem: Hvorfor lette dere etter meg? Visste dere ikke at jeg må være i min Fars hus?» Lk 2,49. Jesu disipler tok Mesteren på guide-tur: «Jesus forlot templet og gikk ut. Da kom hans disipler for å vise ham tempelbygningene.» Mt 24,1.

Peter og apostlene var mange ganger i templet og hadde møter: «Uten opphold fortsatte de med å lære hver dag i templet og hjemme, og å forkynne evangeliet om at Jesus er Messias.»Apg 5,42.

Til påminnelse kan vi minne om hva Israels Gud har selv sagt: «Dere skal kjenne at jeg er Herren deres Gud, som bor på Sion, mitt hellige berg. Og Jerusalem skal være et hellig sted. Fremmede skal aldri mer trenge inn der.» Joel 3,22.