Johnn Hardang sm Kurt UrhaugBladet Evangelisten har mer enn 100 års historie. Hver 14 dag kommer den inn i mange tusen hjem og blir lest av enda flere! Det er spennende å få være i en media-sammenheng, og få lov til å bringe gode og rike sannheter til folket.

Vi er på nett, Facebook og med faste radiosendinger på P7 Kristen Riksradio DAB + (onsdager fra kl 17.00).

Flere ganger om året samles det mange hundre mennesker til samlinger ( Insphelg, Bibel-og frilufts-helg, bibelkonferansen og møter) og får lov til å bringe verdens beste budskap til folket. Vi vet at mange er takknemlige, og vi kjenner oss ydmyke for Gud i den rike tjenesten.

Johnn Hardang ny formann

Styret for Bladet Evangelisten var tidligere i vår samlet til generalforsamling. Her ble Johnn Hardang valgt til ny formann for Bladet etter Sigmund Måge. Måge er den som nå har den lengste fartstiden, og har vært formann siden 1993. Johnn Hardang kjenner Bladet svært godt og har vært utgiver fra 1994. Det var et opphold som utgiver da han var rektor på ImF bibelkole fra 1996 til 2002. Hardang er radiopastor i P7 Kristen Riksradio. Bladet har administrasjon hos P7 og Kystradio og kjenner det rikt å være i et media miljø. Leserne kjenner Hardang godt gjennom radio, TV, bøker og evangelistens spalter. Vi er glade for at Hardang tar dette ansvaret videre.

God økonomi

Bladet Evangelisten hadde en del år en utfordrende økonomi og styret måtte gjøre avgjørende og viktige grep for å snu en dårlig trend. Administrasjonen ble flyttet og regnskap ble satt bort. Vi har fått flere betalende abonnenter og mange er rause med gaver til Bladet. En kjenne på stor takknemlighet for å kunne drifte Bladet med en trygg og god økonomi.

Utfordringer

Det er en utfordring med å få nye abonnenter til Bladet. De abonnenter som vi har, er trofaste og de vi mister er ved sjukdom og død. Vi når noen nye lesere gjennom sosiale medier og radio/TV. De som skaffer oss flest abonnenter, er de som tipser venner og familier. Det er mange som prøver Bladet gratis i 3 mnd og får på denne måten smaken på det vi ønsker å bringe videre til leserne.

I media-sammenhengen og i organisasjonbildet, står Bladet Evangelisten med en fritt-stående profil. Dette ståsted har alltid vært siden første gangen Bladet ble gitt ut i oktober 1911.

 

 

Sang- og musikkmøte i Filadelfia

Evangeliske sanger i Sør arrangerer sang- og musikkmøte i Filadelfia Vennesla lørdag 4.juni.

9 sangere og grupper skal delta med 3-4 sanger hver. Det er Mikael Järlestrand, Oddvar Høgevoll, Randi Brattetveit, Unni Bakken og Janne Røinås m/venner, Anita Hernes og Tom Magnussen , Milly & Oddny og Sven Jarle, Fri Hals, Rett Kurs og Flekkerøy Sangkamerater.

Mikael Järlestrand holder kveldens andakt og det blir intervju med Dagfinn og Margit Lund.

Sangkvelden starter kl. 1700. Pausen med salg av mat og forfriskninger.

Inngangspenger på kr. 150,-. Alle er hjertelig velkommen!