Noas Ark

FRA ARKIVET:

Lars Lid. Evangelisten 1937

Noas ark ble bygget etter Herrens ordre ved avsluttning av den første tidshusholdning.

Arken er et talende og treffende bilde på Kristus. Å si at det søkt, er forkastelig, da Herren selv sa, at når han kommer, skal forholdene være som på Noas tid. Vi bør da undersøke hva det var som særpreget den tid, - og nu skal vi se litt på Arken.

1.Dens konstruksjon var fullkommen.Noas ark stengt dr

Den ble gjort fullstendig vanntett, og trosset vannmassene.

Kristus var fullkommen. Han steg ned i de dype doms- og dødsvanne. Han ble prøvet, dommen brottsjø slo over ham, men alltid viste han seg fullkommen i sin ferd og seier.

2. Arken var det eneste trygge tilfluktssted fra døden. Det kan i ennå større utstrekning sies om Kristus. Som det i den gamle tid var varslet om at der ville gå en dommens tid over verden, så har Herren varslet oss i sitt ord om at «syndens lønn er døden» - at «den som synder skal dø.» Dommens, oppgjørets dag, kommer. Det har vi fått grei beskjed om, og disse dommens vanne kommer på forskjellige måter til forskjellige tider over alle som ikke søker tilflukt i frelsens ark.

3. Det var bare én dør inn til Arken. Det skal ikke meget åndelig lys til før man oppdager Kristus i dette. I Joh 10,9 sier Jesus: «Jeg er døren»! - ikke en av dørene, nei og atter nei, men døren. Bare én dør! De som hoppet over eller søker andre innganger til Guds rike, er tyver og røvere og vil bli kastet ut. Der er mange av disse i våre dager, som lager nye og mange dører, men de er under Guds dom med hele kristendommen sin, og vil være blant dem som roper til bergene og haugene om å skjule dem når domsvannene begynner å stige. De som gikk inn i Arken, fikk gå gratis. Det frå også du som vil gjøre bruk av de guddommelige sannheter og rettigheter. Det koster ingen ting. Gå inn! Men tiden er begrenset og kort!

4. Mange arbeider på Arkens fullførelse og hadde således fortjeneste av den, men de gikk likevel under i bølgene. Dette er en meget alvorlig tanke. Det har vært slik- og er det i dag. Mange er interessert i kristendommen, men det er også det hele. De har såpass interesse at de undervise andre i religion, vet om de historiske sannheter, lærer helt eller delvis rett om frelse og dom. Ja, mange går lenger; de er med i det direkte arbeide som tar sikte på å oppbygge Guds rike i verden, har det travelt og viser interesse! Noen har disse ting som sin livsstilling og levevei. De tok sin eksamen og må løpe linjen ut. Andre er med i kvinneforeninger, og spesielt kan de være med å arbeide for hedningene langt borte, kanskje mest for å vise at de ikke selv er hedninger, men gode kristne – tross sin verdslighet og sitt verdslige selskap – ellers. Disse vil bli stående utenfor en dag. Hvorfor? De lever på teori, på fordommer, falske forestillinger og eget strev osv.

5. I Arken var ett vindu. Det slapp inn lys, derfra hadde de også utsikt. Det er utsikt, lys og håp for alle som er i Kristus Jesus, og det i meget utstrekning. Den alminnelige oppfatning går ut på at et å være en kristen er et innestengt og trist liv. Fullstendig en misforståelse.

Der er ikke bare litt lys og lyst i Kristus, men det er bare lys. Nå taler vi ikke om hva vi føler og erfarer, men om vår stilling i Kristus. Der er også fremtid, håp og utsikter fra den mørke og lave dødsskygge-dal og inn over evighetens lyse høyder.

6. Alle som var i Arken, var trygge.

De var i Guds hånd, overbestemmelse med Guds frelses plan, og hadde ikke fått ordre til å ta med hjelpe- eller redningsmateriell i tilfelle noe skulle svikte Arken. Nei, Gud gjorde ikke noe halvferdig eller ufullstendig. Vår stilling i Kristus er trygg. «Så er der da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus.» - Ingen kan rive dem ut av min Faders hånd.» Er ikke det trygt nok? Ja, men du er så redd for deg selv! Det har du grunn til, men hvor i Skriften finner du noe om at du skal greie noe selv i den retning av din bevarelse? Du er bedt om å være stille, så skal Herren stride for deg. Videre er du bedt om å overgi deg, overlate deg helt og fullt til ham som er mektig til å bevare deg. Uten det kommer du aldri til å gå fri dommen. Men har du lagt din sak i Herrens hånd som en hjelpeløs menneske, da kan du også regne med at Gud står bak sitt ord. Noe annet snakk, bunner i tvil og selvbevissthet.

7. Herren lukket selv døren til Arken. Da var den også forsvarlig lukket.

Hva hendte da folket så og forstod alvoret i saken? De stormet til, men for sent. En skrekkelig situasjon. Tenk nu litt og bruk din fantasi. Menneskene er lik seg selv til alle tider. Å, hvor mange som nøler i dag! De leker med livet og evigheten. Innbydelsen lyder nå klart og greit, likeså advarselen og faren ved å utsette. Vi benytter anledningen ennå en gang og sier: Skynd deg, gå inn gjennom dren nu; Det har hast! Når Herren lukker igjen, kan ingen lukke opp. Han lukker ikke opp, - hvor mange tårer, bønner og rop der enn måtte bli om det i evigheten. Nu er nådens dag, men snart kommen hevnens dag fra vår Gud.