av Jan Veiby

kors grav tom"Herren din Gud er midt iblant deg, en helt som frelser. Han fryder seg over deg med glede, han tier i sin kjærlighet, han jubler over deg med fryderop" Sef. 3,17.

Herrens syn på sitt folk er skjønt og underfullt. Gud ser på oss i Kristus. Han betrakter oss gjennom det fullbrakte verk. I Ham er vi "rene og rettferdige, himmelen verdige".

 "Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør" (Rom. 8,33). Å være rettferdiggjort betyr å stå i et helt nytt forhold til Gud. Være renvasket og frikjent i Guds dom. Stå uskyldig og ustraffelig for Gud. Når Gud rettferdiggjør gjelder ingen anklage mer. Og merk at Gud er høyesterett. Han har sagt det endelige og avgjørende ord.

Men hvordan er det mulig at en rettferdig Gud kan erklære syndere for rettferdige?Golgata frå tom Grav

"...hvordan kan en mann bli rettferdiggjort for Gud?" (Job 9,2 King James).

Det er ene og alene på grunn av forløsningen i Kristus Jesus. "Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus" (Rom. 3,24). Den Herre Jesus gikk inn i vårt sted. Han led vår død, og tok vår straff på seg. Slik kjøpte han oss fri med sitt eget dyrebare blod. Det kostet Gud mye å frelse oss. Han gav det beste han hadde - sin enbårne Sønn. Han gav ham som stedfortreder og offerlam. Til soning for all verdens synd. En høy pris ble betalt. Ikke sølv eller gull. "Men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam" (1 Pet. 1,19). Nå er prisen betalt. Offeret er brakt. Gud er fornøyd med sin Sønns verk. Han er helten fra Golgata.

Han satte livet til for oss. Gikk i nærkamp mot djevelen og all hans hær. Og måtte utstå de frykteligste lidelser. Han led, kjempet og stred. Men vant en fullkommen seier. Han er mektig til å frelse. Frelse fra satans, syndens og dødens makt. Han kan utfri, bevare og lede oss hele veien.

Det står om David, som Gud utvalgte til konge over Israel: "Jeg har nedlagt hjelp hos en helt, jeg har opphøyet en utvalgt mann av folket" (Sal. 89,20). David er et forbilde på Jesus. Den Herre Jesus er en hjelper i all slags nød. Han har vei der hvor vi ikke ser noen vei. Han har råd der alle andre står rådløse. Ja, han er "en hjelp i trengsler, funnet overmåte stor" (Sal. 46,2b). Han er i sannhet gjenstand for vår beundring og tilbedelse. Han er verdig vår lov, pris og ære. Slik det kommer til uttrykk i den amerikanske sang-

forfatterinnen M. P. Fergusons vakre sang.

 

Fagrest av alle her på jord

Frelser så herlig, rik og stor

Guddommens fylde i deg bor

Signede helt fra Golgata

 

Du helt fra Golgata mitt hjerte helt skal ha

Din død har kjøpt meg fri, o helt fra Golgata

 

Bitreste kalk du tømte ut

Du løftet slekten opp til Gud

Kjøpte fra synden fri din brud

Lidelsens helt fra Golgata

 

Syndere kjøpte du frelse, fred

Skyldfri du led i voldsmenns sted

Brakte oss liv og salighet

Frihetens helt fra Golgata

 

Samlet hos deg i evighet

Nyte vi får din kjærlighet

Dele din prakt og herlighet

Kronede helt fra Golgata

 (Schibboleth nr. 78).