Av Borgvald BirkelandBibel solnedgang

Verden og den kristne menighet er snart inne i avslutningen av nådens tids – alder.

Det profetiske Ord kan i denne tid oppfylles på en måte som vi ikke har sett maken til.

Herrens vredes-dom vil eksekveres over Israels nabofolk på grunn av mangeårig islamistisk hat, kriger, terror og eldgammelt fiendskap til Israel. Det sier profetien i Asaf salme oss noe om.

Gud vokter IsraelI Bibelen har vi det profetiske Ord som forteller om Guds dom og store ødeleggelser over Midtøsten i endetiden, og det på grunn av Israels og arabernes fryktelige våpen. I Ap.gj. 2,19:20 står det om «blod og ild og røk – skyer». Profetien har med Israel og Midt Østen å gjøre, og ikke Europa som noen tror. Denne ild Peter taler om finner vi igjen under Gog-krigen, og kan være kjernefysisk ild. Herren sier: «Og jeg vil sende ild mot Magog». Krigen i Asaf profeti taler også om ild, som kan forandre Midt Østen. Gog-krigen som kommer etter profetien i Salme 83, når Israel ligger trygt, kan forandre Israel.

Asaf bønn om frelse for jødene når de islamske folkene overfaller Israel skal vi legge merke til: «Min Gud, gjør dem som støvet som virvler omkring, lik agner i vinden. Som ilden brenner i skogen, og som ildsluen setter fjellene i flammer, slik skal Du forfølge dem med Ditt uvær, og sette skrekk i dem ved Din storm». Hva slags våpen kan dette være? Asaf bønn vil Gud bokstavelig oppfylle så fienden (flere muslimske folk) blir vanæret og går til grunne. Krigen om «Palestina» blir en fiasko for islam, - en forferdelig krig som vi ikke kan sette oss inn i. Herren vil en dag dømme Israels fiender rundt omkring etter Asaf bønn og sitt eget ord på grunn av all fiendskap, ondskap og hat til sitt folk (Esekiel 36,7).

Vi tror at tiden nærmer seg fort, da Herrens straff gjennom Israel vil fullbyrdes over de trygge muslimske folkene, som vil utslette Israel og Guds navn. «De sier: Israels navnskal ikke merkommes i hug». Israel har i de senere år blitt en sterk militærmakt og tar en ed av sine soldater som sier - «aldri mer Mazada»! Det er mer en et stolt motto og tomme fraser og betyr, - aldri vil vi la oss utslette! Skal Israel utslettes må våre fiender følge med! Da kan det bli verre for Israels fiender en for Israel selv. Det kan fort bli en tilspisset krigssituasjon om Golanhøydene, eller en krig med Hamas og Hizbollah, som kan føre til en krig mot jødestaten, av de muslimske folkene i Salme 83. Når den krig kommer vil Herren stride for landet sitt, og araberfolkene vil oppleve en katastrofe (v18).