Av Eivind Flå

Luk 2,11: ”I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren – i Davids by.”

For at Skriften skulle oppfylles, ble Maria og Josef ledet av Herren til Betlehem. Intet i Jesu liv var et resultat av tilfeldigheter. Alt var profetert på forhånd. Dette gjaldt også hans fødsel i Betlehem – Davids stad.

Av Kurt Urhaug

Jesus var ikke invitert eller bedt om å komme, likevel kom han! Det var ingen velkomstkomité eller andre der på Betlehemsmarkene som ønsket Frelseren velkommen! Historiens største vendepunkt skjer når Jesus ble født i Betlehem.

Hvor var du når Jesus ble født? Du var i Guds tanke og hjerte! Det er din sak det gjelder! Verdenshistorien har aldri vært den samme etter denne begivenheten! “…på grunn av vår Guds inderlige miskunnhet, som lot soloppgang fra det høye gjeste oss, for å lyse for dem som sitter i mørke og dødsskygge, for å styre våre føtter inn på fredens vei.” Luk 1,78f.

Av Sigmund Måge

Advent er et latinsk ord og betyr ankomst– eller komme! De fleste av oss tenker vel mest på at nå er vi inne i førjulstiden. Dette er også helt riktig. Det er den mørkeste tiden av året, og da er det godt å ha adventstiden til å lyse opp.

 

Av Konrad Landro

Jeg hadde gleden av å være sammen med ham noen ganger. Hver gang hadde jeg følelsen av at jeg var langt fra å ha den samme gnisten som han hadde. Det er et ordtak som heter ”Iver med skjønnsomhet”. Min skjønnsomhet var vel så stor at iveren kom langt i bakgrunnen. Slik følte jeg det. Han hadde lett for å komme i kontakt med folk, og ingen slapp unna spørsmålet: Er du frelst? Noen ble skikkelig irritert og sa: - Det har du ingenting med. Det må være en høyst privat sak.

Andre tok det mer med fatning. Men ingenting forstyrret hans frimodighet. Jeg syntes nok at han hadde litt for lite skjønnsomhet iblant. Men du verden hvor mange den mannen fikk lede til Jesus. Hans navn var Robert Karlsen.

Med-trekkspill-og-bibel-forside BILDE ol

Konrad Landro spiller på mange “knapper.” Det er viktig å fortelle videre den trofasthet han har vist mot kallet til tjeneste i Guds rike. Jeg beundrer motet til Jens M. Rongsvåg for å få Konrad og trekkspillet med på bedehuset - i en tid da dette slett ikke var enkelt. Det ble gjort noen viktige valg som staket ut en livslang tjeneste. Her er det mange ting til ettertanke.